Linfi|

Co to jest kosiniakowe? Kto może skorzystać z tego świadczenia rodzicielskiego?

co to jest kosiniakowe

Wielu rodziców zastanawia się, czym dokładnie jest kosiniakowe? Odpowiedź na to pytanie może być kluczowa dla osób poszukujących wsparcia finansowego w okresie wychowywania dzieci. Przeanalizujmy zatem, co to jest kosiniakowe oraz kto może skorzystać z tego świadczenia rodzicielskiego.

Kosiniakowe – czym jest to świadczenie rodzicielskie?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie, które zostało zainicjowane przez obecnego Ministra Obrony Narodowej – Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2016 roku. Przysługuje ono rodzicom, którzy nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia mogą skorzystać na przykład osoby bezrobotne, studenci czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)?

Prawo do korzystania z kosiniakowego mają rodzice, którym nie przysługuje urlop macierzyński, czyli w szczególności:

 1. studenci;
 2. rolnicy (jeśli nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego);
 3. inne osoby bezrobotne (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych);
 4. osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło).

Kto może otrzymać kosiniakowe?

 1. Matka (której nie przysługuje urlop macierzyński);
 2. Ojciec (w przypadku, gdy matka złoży wniosek o skrócenie okresu pobierania świadczenia, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodni tego świadczenia od dnia urodzenia dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, w przypadku porzucenia dziecka przez matkę);
 3. Osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego, jeśli dziecko ma mniej niż 14 lat;
 4. Rodzina zastępcza (z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej), jeśli dziecko ma mniej niż 7 lat lub jeśli podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 lat;
 5. Osoba, która przysposobiła dziecko, jeśli ma ono mniej niż 14 lat.

Zadbaj o swoją przyszłość finansową! Uzupełnij nasz formularz i otrzymaj potrzebne wsparcie już dziś.

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia na rok 2024 pozostaje na niezmienionym poziomie. Podobnie jak w poprzednich latach, kosiniakowe wynosi 1000 zł netto. Ta kwota nie zależy od kryterium dochodowego, nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

Przez jaki okres przysługuje kosiniakowe?

52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczek, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczek, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczek lub więcej dzieci, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Kiedy wypłacane jest kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane:

 • od daty narodzin dziecka;
 • od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem, jeśli nie ukończyło ono 7 roku życia, lub 10 roku życia, jeśli podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego;
 • od dnia przysposobienia dziecka, jeśli nie ukończyło ono 7 roku życia, lub 10 roku życia, jeśli podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Można ubiegać się o świadczenie rodzicielskie od razu po zgłoszeniu narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, przysługuje pełny okres świadczenia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenie będzie wypłacane od daty złożenia wniosku.

Kto wypłaca kosiniakowe?

Najczęściej to gminny ośrodek pomocy społecznej odpowiada za wypłatę świadczenia rodzicielskiego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury wypłaty tego świadczenia, konieczne jest skontaktowanie się z urzędem miejskim lub urzędem gminy.

Kosiniakowe a 800+, co trzeba wiedzieć?

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby otrzymywać jednocześnie kosiniakowe i 800+, ponieważ 800+ przysługuje wszystkim rodzicom, bez względu na ich dochody czy inne świadczenia.

Kosiniakowe a inne świadczenia?

Zgodnie z polskim prawem, jeden opiekun dziecka może otrzymywać tylko jedno z różnych świadczeń rodzinnych (np. świadczenie rodzicielskie, pielęgnacyjne lub rehabilitacyjne). Dodatkowo, studenci otrzymujący kosiniakowe mogą nie kwalifikować się do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego.

Świadczenie rodzicielskie jest również przyznawane, jeśli pobiera się zasiłek dla bezrobotnych, można otrzymywać oba jednocześnie.

Kosiniakowe – wniosek

Aby otrzymać przyznaną kwotę, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Kluczowy jest tu czas – wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka, a w przypadku rodziców adopcyjnych – w ciągu miesiąca. Opóźnienie w złożeniu wniosku nie skutkuje odmową świadczenia. W takiej sytuacji utraci się jedynie możliwość wyrównania za pierwsze 3 miesiące, a świadczenie zostanie naliczone od pierwszego miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Jeśli wniosek jest składany w formie tradycyjnej, należy wypełnić go wielkimi literami. Na początku wypełniamy swoje dane oraz dane organu, do którego składany jest wniosek.

Wniosek składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera dane wnioskodawcy i dziecka: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz datę urodzenia dziecka. Druga część to pouczenie zawierające informacje o prawach do otrzymania kosiniakowego oraz oświadczenie wnioskodawcy w celu ustalenia prawa do tego świadczenia.

Kosiniakowe – dokumenty

 • akt urodzenia dziecka;
 • dowód osobisty;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Gminne organy odpowiedzialne za realizację ustawy, przyjmują wnioski o świadczenie rodzicielskie. Świadczenia rodzinne są również realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR). Można złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Potrzebujesz kredytu, który pomoże Ci sfinansować nagłe i niespodziewane wydatki? Nasz kalkulator kredytów gotówkowych jest idealnym narzędziem, które pomoże Ci znaleźć najbardziej opłacalną ofertę kredytu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.