Ubezpieczenie firmowe a sukcesja

Dobrze zaplanowane ubezpieczenie pozwala uniknąć przypadku, w którym spadkobiercy lub partnerzy zmarłej osoby muszą spłacać zobowiązania finansowe, które nie są ich własnymi ani dodatkowymi.

Jeśli firma ma kontynuować działalność po śmierci wspólnika lub właściciela, należy rozważyć, kto przejmie rolę następcy. Istotne jest ustalenie, czy wśród spadkobierców znajdują się osoby zainteresowane i zdolne do przejęcia biznesu. Jeśli nie, konieczne jest wyznaczenie innych osób na miejsce zmarłego. W celu prawnej ochrony takiej sukcesji konieczne są odpowiednie umowy, ale równie istotne jest zapewnienie odpowiednich środków na bezproblemowy transfer własności.

Dlaczego ubezpieczenie firmowe ma znaczenie w przypadku sukcesji?

Jednoosobowa działalność gospodarcza zamyka się wraz ze śmiercią właściciela, co oznacza, że następcą staje się nowy podmiot gospodarczy, który może być nieznany dla banków, firm leasingowych lub klientów. Dlatego nowy właściciel potrzebuje środków finansowych na rozruch działalności.

W przypadku spółek osobowych po śmierci wspólnika spadkobiercy nie wstępują bezpośrednio do spółki, ale wspólnicy są zobowiązani do ich spłaty. W obu przypadkach korzystne jest ubezpieczenie na życie. W jednoosobowej działalności gospodarczej chroni ono rodzinę przedsiębiorcy, natomiast w spółce ułatwia lub nawet umożliwia kontynuację działalności.

Dlaczego planowanie sukcesji jest takie ważne?

W firmie rodzinnej zarządzanie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ubezpieczenie na życie może wspierać ten proces, finansując go. Na przykład, gdy ojciec przechodzi firmę na swoje dzieci, polisa na życie może dostarczyć funduszy, które pozwolą na wykupienie udziałów od innych członków rodziny, którzy mogą nie być zainteresowani prowadzeniem firmy, ale mają do niej prawo. Ubezpieczenie kluczowej osoby to specyficzny rodzaj polisy, gdzie beneficjentem jest firma, a nie rodzina ubezpieczonego. W przypadku posiadania takiego ubezpieczenia na kluczowego pracownika firma otrzymuje wypłatę w przypadku jego śmierci, co może pomóc w pokryciu kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem odpowiedniego zastępcy. Niektóre firmy zaciągają także duże zobowiązania w celu finansowania swojego rozwoju. Właściciele mogą zdecydować się na ubezpieczenie, aby zapewnić, że w razie ich śmierci firma będzie miała środki na spłatę tych długów. W przeciwnym razie dług mógłby obciążyć firmę i jej nowe kierownictwo, a nawet doprowadzić do jej upadłości.

Dlaczego warto?

Rezolutne planowanie sukcesji pozwala zabezpieczyć interesy firmy w razie śmierci właściciela lub współwłaściciela. Pozwala zminimalizować ryzyko związane z niespodziewaną sytuacją i zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwu i pracownikom.