Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Wybór polisy na życie nie jest prosty – wymaga określenia budżetu, wyboru odpowiedniej ochrony i ustalenia czasu trwania umowy. Istotne jest także zrozumienie różnych rodzajów ubezpieczeń na życie, aby wybrać polisę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb.

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

 • całkowicie darmową konsultację
 • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
 • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Ubezpieczenia można podzielić na różne grupy, biorąc pod uwagę zakres ochrony, budżet i czas obowiązywania umowy. Posiadanie określonej polisy oznacza, że w przypadkach wymienionych w ogólnych warunkach umowy możesz otrzymać świadczenie od ubezpieczyciela. Które ubezpieczenia są godne rozważenia, a które są obowiązkowe? Oto podstawowe rodzaje ubezpieczeń i ich cechy charakterystyczne.

Ubezpieczenie na życie – jakie są różnice w ofertach?

Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć naszą przyszłość, zapewniając wsparcie dla nas i naszych bliskich. Może obejmować ochronę na wypadek śmierci, choroby, uszczerbku na zdrowiu, czy nawet narodzin dziecka, i może być zarówno czasowe, jak i dożywotnie. Poza ochroną możemy również inwestować nasze pieniądze.

Rynek ubezpieczeniowy oferuje szeroki wybór polis, dlatego warto wcześniej zrozumieć, czego dokładnie potrzebujemy. Znając różnice między poszczególnymi rodzajami ochrony, łatwiej będzie nam podjąć właściwą decyzję przy wyborze ubezpieczenia.

Jakie są kluczowe kwestie, które warto przeanalizować?

 • liczba ubezpieczonych osób;
 • czas trwania umowy;
 • przeznaczenie sumy składki;
 • wiek, w którym możemy wykupić polisę. 

Ubezpieczenie może obejmować ochroną jedynie nas samych (wówczas mówimy o indywidualnej polisie na życie), ale także naszych bliskich – partnera, dzieci oraz rodziców. Polisa rodzinna umożliwia ubezpieczenie nawet 10 osób. W przypadku polisy indywidualnej – okres trwania umowy, suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony są wybierane indywidualnie według potrzeb.

Innym rodzajem jest polisa grupowa, którą możemy uzyskać przez zakład pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje ofertę dla całej firmy, uwzględniając potrzeby wszystkich pracowników bez względu na ich zarobki, wiek oraz stan zdrowia. Polisa grupowa oferuje szeroki zakres ochrony, przy niskiej sumie ubezpieczenia. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale rozwiązanie umowy z pracodawcą oznacza również zakończenie umowy polisowej.

Ubezpieczenia można również podzielić ze względu na przeznaczenie składki. Polisy mogą skupiać się na ochronie ubezpieczonego, podczas gdy inne są przeznaczone do oszczędzania lub inwestowania (np. polisa posagowa, polisa inwestycyjna). Składka jest wówczas dzielona na dwie części, z których jedna kierowana jest na oszczędności lub inwestycję.

Ważnym rozróżnieniem jest czas trwania umowy ubezpieczeniowej. Polisy grupowe zawierane są na 12 miesięcy, podczas gdy pozostałe ubezpieczenia mogą dotyczyć dłuższych okresów – od 5 do nawet 30 lat.

W przypadku ubezpieczenia wiek w jakim podpisujemy umowę, również ma znaczenie. Indywidualne polisy na życie mają ustalone widełki najczęściej między 18 a 65 rokiem życia. W przypadku polisy posagowej ochrona może zostać zapewniona dziecku już od 1 roku życia. Polisa bezterminowa może być zawarta później, bo nawet między 65 a 70 rokiem życia. Zapewnia ona ochronę dożywotnią, co oznacza, że po zakończeniu okresu składkowego ochrona z ubezpieczenia trwa nadal.

Jakie są rodzaje polis na życie?

Polisy na życie różnią się zakresem ochrony. Jakie więc rodzaje ubezpieczeń na życie możemy wyróżnić?

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci – jest to podstawowa wersja ubezpieczenia na życie. Pieniądze wypłacane są w przypadku śmierci ubezpieczonego i trafiają do osób, które zostały wskazane w umowie. Taki rodzaj polisy jest formą zabezpieczenia finansowego najbliższych, np. gdy spłacamy długoletni kredyt. 
 • Ubezpieczenie na dożycie – taki rodzaj ubezpieczenia pozwala na wypłatę środków w przypadku dożycia do końca umowy. Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia może mieć miejsce także w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed jej zakończeniem. W takim przypadku środki wypłacane są najbliższym. 
 • Ubezpieczenie mieszane – pozwala na połączenie cech ubezpieczenia mającego na celu ochronę i oszczędzanie. W takim przypadku część środków przeznaczana jest na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne. 
 • Ubezpieczenie bezterminowe – w tym przypadku składki opłaca się jakiś czas, natomiast ochrona z ubezpieczenia działa dożywotnio. 
 • Ubezpieczenie posagowe – ma na celu zabezpieczenie przyszłości dziecka, a pieniądze z polisy wypłacane są w momencie uzyskania przez nie pełnoletności. 
 • Ubezpieczenie grupowe – rodzaj polisy zawieranej na przykład w miejscu pracy. 

Jaką polisę na życie wybrać?

Decyzję o wyborze odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia powinniśmy podejmować samodzielnie, unikając polegania na opinii znajomych czy krewnych. Indywidualne czynniki, takie jak nasze zarobki, stan zdrowia i potrzeby zabezpieczenia, są kluczowe przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, należy przeanalizować:

 • zakres ochrony; 
 • jaką sumę chcemy przeznaczyć;
 • czego oczekujemy od ubezpieczenia;
 • czy polisa ma ubezpieczyć także naszych najbliższych;
 • czy poza zabezpieczeniem zależy nam także na gromadzeniu dodatkowych oszczędności. 

O czym należy pamiętać przed wyborem konkretnego ubezpieczenia?

Wybór ubezpieczenia na życie wymaga starannego i świadomego podejścia. Przed podjęciem decyzji o zakupie zaleca się zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie zawarte są informacje dotyczące warunków, w jakich wypłata środków może zostać odmówiona.

Na jakie aspekty zwrócić uwagę?

 • wyłączenia – ubezpieczyciel określa w umowie okoliczności, w których wypłata nie zadziała, mogą to być choćby urazy powstałe wskutek umyślny;
 • karencję – czyli czas pomiędzy podpisaniem umowy a jej rozpoczęciem obowiązywania;
 • limity – na rok polisowy przewidziane są ilości konkretnych zdarzeń. 

Wybierz najlepszą polisę na życie!

Wybór odpowiedniej polisy na życie to odpowiedzialna decyzja, często na wiele lat. Przed wyselekcjonowaniem odpowiedniej oferty, należy zwrócić uwagę na kilka znaczących aspektów.  Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby – jedni mogą preferować rozległą ochronę, inni solidne wsparcie finansowe dla swoich bliskich w przypadku śmierci, a jeszcze inni mogą być zainteresowani inwestowaniem swoich środków. Ważne jest rozważenie celu polisy oraz dostępnego budżetu na regularne składki.