Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje praktycznie każdemu. Na uzyskanie go jest kilka prostych sposób. Na ubezpieczenie możesz liczyć, nawet jeśli jesteś osobą bezrobotną i chcesz dodatkowo ubezpieczyć także bliskie Ci osoby. Co należy zrobić, aby uzyskać ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich?

Osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do korzystania z usług zdrowotnych, których celem jest profilaktyka, ochrona przed skutkami chorób oraz leczenie. W Polsce dostępne są tzw. ubezpieczenia publiczne. Alternatywą lub uzupełnieniem tych usług jest dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne, które można nabyć w firmach ubezpieczeniowych. W zamian za opłatę składki ubezpieczeniowej osoba ubezpieczona otrzymuje dostęp do określonych usług medycznych – w zależności od zakresu oferowanego ubezpieczenia oraz sieci placówek medycznych. Dodatkowo w ramach polisy może ona ubezpieczyć także bliskie jej osoby. 

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

 • całkowicie darmową konsultację
 • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
 • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Kto jest członkiem rodziny?

Członkiem rodziny będzie zatem:

 • własne potomstwo;
 • dziecko współmałżonka;
 • dziecko przysposobione;
 • wnuki;
 • dziecko, dla którego jesteś rodziną zastępczą;
 • dziecko przebywające w Twoim Rodzinnym Domu Dziecka;
 • dziecko obce, którego jesteś opiekunem prawnym;
 • mąż lub żona;
 • wstępni (dziadkowie czy rodzice), mieszkający z Tobą w jednym gospodarstwie domowym.

Według artykułu 193 Ustawy zdrowotnej osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia członka rodziny, który ubezpieczenia nie posiada. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podlega ona karze grzywny. 

Jak ubezpieczyć bliską osobę?

Do dodania członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wystarczy zgłoszenie tego członka przez jedną osobę ubezpieczoną. Pracownik zazwyczaj zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko lub małżonka, którzy nie są zatrudnieni, ale istnieją również mniej standardowe sytuacje.

Wiele z prywatnych firm ubezpieczeniowych pozwala na objęcie polisą nawet do 10 dodatkowych osób. Zakres ochrony zależy od indywidualnej oferty ubezpieczeniowej, ale dzięki niej może ubezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń losowych. 

Co ma wpływ na ostateczny koszt polisy?

Cena polisy uzależniona jest od kilku czynników. Oczywiście pierwszym z nich jest zakres ochrony. Przy wyborze ubezpieczenia na życie dla rodziny pamiętaj, że im większa suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie składka za ubezpieczenie rodzinne. Dlatego ważne jest dokładne rozważenie, jakie zdarzenia ma obejmować polisa oraz jaką kwotę warto ustalić jako zabezpieczenie. Wybierając konkretną ofertę, sprawdź jakie są wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku polis głównymi wyłączeniami są zazwyczaj przypadki śmierci wskutek samobójstwa, samookaleczenia, czy ataków terrorystycznych i wojennych. 

Dodatkowo warto pamiętać także o okresie karencji. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ją, aby zapobiec próbom wyłudzeń. Okres karencji wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Czy warto, jest ubezpieczyć także członka rodziny?

Ubezpieczenie członków rodziny nie jest zazwyczaj drogie. Jest to oferta zdecydowanie korzystniejsza finansowo niż indywidualne opłacanie każdego ubezpieczenia z osobna. Oczywiście, zanim zdecydujesz się na konkretną, porównaj kilka przykładowych ofert. Oprócz ważnego aspektu ceny zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony.