Ubezpieczenie od utraty dochodu – czym jest i ile może kosztować?

Utrata źródła dochodu, na przykład w wyniku choroby, może znacząco wpłynąć na naszą sytuację finansową. Na szczęście na rynku dostępne są oferty zapewniające poduszkę bezpieczeństwa w razie utraty dochodu. Koszt zakupu takiej polisy jest stosunkowo niewielki, a może przyczynić się do utrzymania płynności finansowej i ułatwić proces znalezienia nowego zatrudnienia.

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

  • całkowicie darmową konsultację
  • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
  • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Przy zobowiązaniu finansowym, jakim jest długoterminowy kredyt, warto rozważyć zakup polisy od utraty dochodu. Taka decyzja może skutecznie zapobiec potencjalnym problemom z płynnością finansową. Zapoznaj się z dostępnymi opcjami i dokonaj świadomego wyboru polisy od utraty pracy. 

Ubezpieczenie od utraty dochodu – co powinieneś o nim wiedzieć?

Polisa od utraty dochodu jest formą zabezpieczenia na przyszłość, którą bank może zaoferować podczas ubiegania się o kredyt. To ubezpieczenie ma na celu ochronę w przypadku utraty dotychczasowego źródła dochodu, jednocześnie spłacając kredyt. Dzięki polisie otrzymujemy wsparcie finansowe w sytuacji utraty pracy, a przez określony w umowie okres możemy spokojnie myśleć o spłacie zadłużenia – ubezpieczyciel wypłaca nam regularne świadczenie w wysokości raty zobowiązania wobec banku. Ubezpieczenie tymczasowo pokrywa raty kredytu, jednocześnie pozwalając na spokojnie znaleźć nową pracę. 

Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia wypłatę środków w przypadku, gdy ubezpieczony z powodu choroby lub wypadku nie jest w stanie wykonywać swojego zawodu. Odszkodowanie jest zazwyczaj wypłacane w ciągu 1 lub 31 dnia zwolnienia (trwającego co najmniej 30 dni), przy czym jego wysokość nie jest uzależniona od poziomu dochodów, lecz od wybranej sumy ubezpieczenia ustalonej przy podpisywaniu umowy.

Ubezpieczenie będzie użyteczne zarówno w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy, jak i w sytuacji trwałej niezdolności do wykonywania zawodu. Ten typ polisy charakteryzuje się minimalną ilością formalności – do podpisania umowy nie są wymagane badania medyczne, ubezpieczyciel także nie stosuje okresu karencji.

Jakie są korzyści płynące z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty pracy dostarcza wsparcia finansowego, gdy ubezpieczony straci zatrudnienie lub główne źródło dochodu. Świadczenie uzyskane z polisy może pokryć równowartość raty kredytu, sumę rat kredytowych lub koszty związane z utrzymaniem nieruchomości objętej kredytem. Dzięki tej polisie, zabezpieczając się przed utratą dochodu, zobowiązanie wobec banku jest skutecznie chronione.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie?

To, ile zapłacisz za ubezpieczenie, uzależnione jest od kilku istotnych czynników. Na wysokość składki wpływa przede wszystkim kwota kredytu, czas trwania umowy kredytowej oraz wartość oprocentowania. 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu?

Polisa ubezpieczeniowa na wypadek utraty dochodu zapewnia solidne zabezpieczenie dla kredytobiorców. Dzięki niej możesz mieć pewność, że w przypadku utraty pracy nie będziesz miał problemów z dotrzymaniem warunków umowy kredytowej. 

Warto jednak rozważyć, co jeszcze może wpłynąć na trudności w spłacie rat kredytowych, gdyż nie tylko utrata pracy jest potencjalnym czynnikiem. Problemy finansowe mogą wynikać także z poważnej choroby, długotrwałego pobytu w szpitalu lub nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwi kontynuowanie zwykłej pracy.

Takie sytuacje można zabezpieczyć poprzez standardową polisę na życie, w której samodzielnie decydujemy, na jakie ryzyka chcemy się ubezpieczyć. Jeśli np. obawiamy się ryzyka zachorowania na nowotwór, biorąc pod uwagę przypadki w naszej rodzinie, możemy rozważyć rozszerzenie obejmujące właśnie to ryzyko. Jeśli nasza praca pociąga za sobą częste podróże służbowe i spędzanie dużo czasu za kierownicą, warto zainwestować w ochronę przed wypadkami komunikacyjnymi. Wartość odszkodowania również może okazać się pomocna w spłacie ewentualnych zobowiązań finansowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie od utraty dochodu może być objęte pewnymi ograniczeniami, co może skutkować brakiem wypłaty środków z polisy. Taki scenariusz ma miejsce, gdy zachodzi wyłączenie odpowiedzialności, wyczerpanie limitu świadczeń lub zdarzenie występuje w okresie karencji.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu może obejmować aspekty związane z rodzajem rozwiązania umowy. Warto przyjrzeć się, jak polisa szczegółowo definiuje utratę dochodu lub utratę pracy, gdyż może się okazać, że świadczenie będzie udzielane jedynie w sytuacji zwolnienia z pracy, a w przypadku złożenia przez nas wypowiedzenia, nie przysługuje nam odszkodowanie.

Limit świadczeń precyzuje, ile dokładnie świadczeń możemy otrzymać i przez jaki okres. To oznacza, że dwukrotne doświadczenie utraty pracy w ciągu roku polisowego może nie zagwarantować nam wsparcia ze strony ubezpieczyciela.

Karencja natomiast określa czas, po którym zaczyna obowiązywać ochrona w wybranym zakresie. Ten okres pozwala ubezpieczycielowi uniknąć prób oszustwa przy wyłudzaniu odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu karencja często wynosi 90 dni – co zbiega się z maksymalnym okresem wypowiedzenia umowy.

Ubezpieczenie od utraty źródła dochodów – co warto zapamiętać?

Ubezpieczenie od utraty pracy to rozwiązanie, które proponowane jest zazwyczaj podczas składania wniosku o kredyt. Celem takiej polisy jest regularne wypłacanie świadczeń w przypadku utraty zatrudnienia przez ubezpieczonego. Kwota wypłacanego świadczenia często stanowi równowartość raty kredytowej. Dzięki tej formie wsparcia dasz sobie możliwość skoncentrowania się na poszukiwaniu nowego zatrudnienia, zgodnego z Twoimi kwalifikacjami.