Ubezpieczenie firmy – czym właściwie jest?

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko poniesienia strat. Jeśli zastanawiasz się, jak je zminimalizować, warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia już na wstępie. Podpowiemy Ci, jakie masz możliwości i opcje!

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

 • całkowicie darmową konsultację
 • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
 • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Prowadzenie działalności gospodarczej, chociaż może wydawać się coraz prostsze, to ryzyko związane z potencjalnymi szkodami dla osób trzecich i utratą płynności finansowej nadal istnieje. Chwila nieuwagi może pozbawić przedsiębiorcę wszystkiego, co zbudował przez wiele lat ciężkiej pracy. Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej pozwoli zaoszczędzić wiele nerwów i pozwoli Ci skupić się na tym, co ważne. 

Czym jest ubezpieczenie dla firm?

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa jest istotnym czynnikiem wpływającym na stabilność finansową firmy. Dzięki niemu możliwe jest ograniczenie strat wynikających z przypadkowych zdarzeń, takich jak pożar, zalanie, włamanie czy kradzież. Te nieprzewidywalne wydarzenia mogą przynieść poważne szkody, które mogą wynikać z czynników losowych lub błędów ludzkich, takich jak błędy w pracy lub nieumyślne wyrządzenie krzywdy. Ubezpieczenia dla firm to szereg polis obejmujących różne zakresy. Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Co obejmuje OC dla firm?

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) dla firm obejmuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód materialnych, osobowych lub majątkowych, które zostały wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Polisa OC firmowego może obejmować także ochronę przed roszczeniami dotyczącymi reklamacji produktów, błędów zawodowych, czy nawet naruszenia danych osobowych. W zależności od potrzeb i specyfiki działalności firmy, polisa może być dostosowana do konkretnych ryzyk i wymagań.

Specjalne polisy OC dla konkretnych grup zawodowych

Na rynku ubezpieczeń dla firm dostępne są polisy dedykowane poszczególnym przedsiębiorcom, takim jak ośrodki wypoczynkowe, hotele czy pensjonaty. W przypadku takich polis OC obejmuje również szkody wyrządzone gościom. Istnieją również specjalne ubezpieczenia OC dla firm osiągających określone dochody roczne.

Polisy dostosowane do konkretnych przedsiębiorstw zapewniają rozszerzoną ochronę, dostosowaną do specyfiki działalności firmy. Chociaż koszty takiej polisy są wyższe niż podstawowego OC, przedsiębiorca jest w ten sposób zabezpieczony na wypadek zdarzeń częściej występujących w jego branży.

Jakich szkód nie obejmuje polisa?

Niestety nie ma na rynku polisy, która by chroniła przed wszystkimi wypadkami. Bardzo ważnym elementem umowy ubezpieczeniowej są wyłączenia. Podpisując umowę ubezpieczeniową, należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania powstałego wskutek:

 • działań umyślnych;
 • zaniedbań zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawcy;
 • zużycia sprzętu wskutek naturalny;
 • naruszenia wszelkich dóbr;
 • ataków czy strajków.

Rodzaje ubezpieczeń dla firm

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia powinien być uwarunkowany profilem prowadzonej działalności. Jakie są formy ubezpieczeń dla firm oprócz podstawowego OC?

 • Ubezpieczenie zawodowe – dla osób wykonujących zawody niosące duże ryzyko;
 • Ubezpieczenie floty samochodowej i kierowców – pozwala objąć ochroną wszystkie pojazdy znajdujące się w posiadaniu firmy;
 • Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe pracowników – zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku wypadków w miejscu pracy, czy chorób związanych z wykonywaniem konkretnej profesji;
 • Ubezpieczenie strat finansowych – skierowane jest do przedsiębiorstw, które korzystają z leasingu lub pojazdów zakupionych na kredyt;
 • Ubezpieczenie w przypadku sukcesji – pozwala zaoszczędzić nieporozumień w przypadku śmierci szefa lub członka zarządu;
 • Ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa – skierowane jest do właściwie każdej grupy zawodowej, gdyż ataki hakerskie czy błędy na stronie internetowej mogą grozić wszystkim przedsiębiorstwom;
 • Ubezpieczenie przewozów i transportu – skierowane do firm zajmujących się transportem towarów. 

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla Twojej firmy?

Dla wielu przedsiębiorców pytanie „Jakie ubezpieczenie jest potrzebne dla firmy?” sprowadza się do znalezienia równowagi między potrzebami, preferencjami a dostępnym budżetem. W obecnych czasach istnieje możliwość ubezpieczenia praktycznie wszystkiego, dlatego to od Ciebie zależy, gdzie postawisz granicę. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie pozwoli przede wszystkim w spokoju rozwijać firmę, bez konieczności martwienia się o jej przyszłość w razie nieprzewidzianych sytuacji.