Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej i dlaczego warto je mieć?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zapewnia ochronę firmie i jej pracownikom przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych oraz organizacji reprezentujących klientów, wynikającymi z błędnych działań zawodowych.

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

 • całkowicie darmową konsultację
 • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
 • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje szkody finansowe wyrządzone innym podmiotom w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia w trakcie trwania ubezpieczenia.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, znane także jako ubezpieczenie OC zawodowe, jest rodzajem polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed ryzykiem roszczeń z tytułu szkód finansowych wynikających z działalności zawodowej.

Ubezpieczenie zawodowe obejmuje sytuacje, w których działania lub zaniechania zawodowe spowodują szkody finansowe u klientów, kontrahentów lub osób trzecich. Ubezpieczenie to może dotyczyć różnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, księgowi, architekci, brokerzy nieruchomości itp. Polisa odpowiedzialności zawodowej może pokrywać odszkodowania, koszty sądowe oraz inne wydatki związane z obroną przed roszczeniami, co zapewnia dodatkową ochronę finansową dla osób prowadzących działalność zawodową.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej beneficjent uzyskuje ochronę w przypadku podejmowania działań zawodowych, które mogą prowadzić do zaniedbań, błędów, działań lub zaniechań, skutkujących niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań związanych ze świadczeniem usług zawodowych.

W takiej sytuacji ubezpieczenie pokrywa koszty związane z obroną prawną, odszkodowaniem oraz kosztami postępowania, które zostały zasądzone na podstawie orzeczenia przeciwko ubezpieczonemu, uznanie roszczenia przez ubezpieczyciela lub zawarcie ugody (za zgodą ubezpieczyciela). 

Do jakich grup zawodowych skierowane jest ubezpieczenie?

Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy zawodów wymagających wysokiego stopnia specjalizacji, gdzie złe wykonanie może skutkować znaczną szkodą dla klientów oraz generować wysokie koszty. Przepisy precyzyjnie określają, które zawody podlegają obowiązkowi posiadania OC zawodowego. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia?

 • lekarzy,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • notariuszy,
 • księgowych,
 • zarządców nieruchomości,
 • komorników,
 • architektów,
 • inżynierów budowy. 

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

Ubezpieczenie zawodowe może być także zawarte przez osoby wykonujące inne profesje, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Wykonywanie zawodu nauczyciela, opiekuna na obozach czy przewodnika turystycznego niesie za sobą ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Ubezpieczenie dla kierowcy czy przewoźnika może uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami związanymi choćby z uszkodzeniem, czy zniszczeniem przewożonych towarów.