Czym jest ubezpieczenie floty samochodowej i kierowców?

Ubezpieczenie floty samochodowej to specjalna polisa ubezpieczeniowa, która chroni wszystkie pojazdy posiadane przez jedną firmę lub instytucję. W ramach tej polisy wszystkie pojazdy są objęte ochroną ubezpieczeniową, obejmującą różne rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenie kierowców obejmuje ochronę odpowiedzialności materialnej spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. 

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

  • całkowicie darmową konsultację
  • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
  • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie floty samochodowej i kierowców?

Ubezpieczenie floty samochodowej zapewnia kompleksową ochronę finansową przed ryzykiem związanym z eksploatacją i użytkowaniem pojazdów w firmie, w tym odszkodowania w przypadku szkód, kradzieży, wypadków czy uszkodzeń mechanicznych. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, firmy mogą efektywniej zarządzać ryzykiem związanym z ich flotą pojazdów oraz chronić swoje aktywa przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami drogowymi.

Ubezpieczenie materialne kierowcy to zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń jak uszkodzenie pojazdu, czy przewożonych towarów. Dodatkowo ubezpieczenie kierowców pozwala pokryć koszty związane z ewentualnymi kosztami prawnymi czy sądowymi. 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia kierowców i floty samochodowej?

Z tego rodzaju polisy ubezpieczeniowa pozwala na objęcie ubezpieczeniem wszystkich pojazdów jednocześnie, co nie tylko jest wygodne, ale także skłania ubezpieczycieli do oferowania rabatów. Im większa liczba pojazdów, które zamierzamy ubezpieczyć, tym niższa jest ostateczna cena ubezpieczenia dla każdego z nich. 

Ubezpieczenie dla zawodowych kierowców to opcja dodatkowa, dostępna dla właścicieli firm transportowych, którzy zarządzają dużą ilością pojazdów. Ta polisa umożliwia zabezpieczenie zarówno siebie, jak i swoich kierowców przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu powierzonym do transportu.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia floty samochodowej i kierowców?

Skorzystanie z ubezpieczenia floty samochodowej pozwala wynegocjować atrakcyjne oferty pod względem warunków i ceny. Dodatkowo podpisanie umowy na wszystkie pojazdy jednocześnie pozwala skutecznie zapanować nad budżetem przedsiębiorstwa. Zawodowi kierowcy spędzają wiele godzin w trasie i narażeni są na różnorakiego rodzaju niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie kierowców pozwala na zapewnienie podstawowej ochrony przed ewentualnymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń czy kosztów.