Czym jest ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe pracowników?

W razie nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczonemu przysługuje ustalone świadczenie podstawowe, określone w umowie ubezpieczeniowej. Dodatkowo może otrzymać rekompensatę za poniesione koszty badań medycznych lub zakupu sprzętu medycznego. W przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, osoby wskazane w polisie otrzymają jednorazowe świadczenie.

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

  • całkowicie darmową konsultację
  • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
  • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe – na czym polega?

W przypadku utraty zdolności do pracy lub choroby zawodowej można ubiegać się o otrzymanie świadczenia. Przysługuje pracownikowi, który doznał wypadku lub została u niego zdiagnozowana choroba zawodowa w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Zdarzenie musi mieć miejsce podczas wykonywania zleconych prac lub innych czynności na rzecz pracodawcy, w określonym czasie i miejscu bezpośrednio związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Wypadkiem przy pracy uważa się również zdarzenia, które wystąpiły w trakcie podróży służbowej. Natomiast choroba zawodowa to uszczerbek na zdrowiu pracownika, który trwa dłużej niż jeden dzień i często wynika bezpośrednio z warunków pracy, takich jak ekspozycja na niebezpieczne substancje czy pyły.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego?

Ważną kwestią jest ustalenie okresu ubezpieczenia. Zwykle wynosi on standardowo 12 miesięcy, choć istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony lub krótszy niż rok. Warto zwrócić uwagę, czy umowa nie jest automatycznie przedłużana na kolejny okres, gdyż niektórzy ubezpieczyciele wymagają zgłoszenia wypowiedzenia nawet kilka miesięcy przed końcem okresu umowy.

Innym istotnym elementem polisy jest suma ubezpieczenia. Zrozumiałe jest, że im wyższa suma, tym większe odszkodowanie otrzyma pracownik w razie wypadku. Jednakże często firmy ubezpieczeniowe ustalają maksymalną granicę sumy ubezpieczenia, a także podają minimalną wysokość tej sumy.

Jakie są zalety ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego?

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników ma kilka istotnych zalet, do których należy zaliczyć:

  • Wysokość składki – Ubezpieczenie grupowe jest zwykle znacznie tańsze od indywidualnego.
  • Przejrzysty zakres ochrony – Ubezpieczony nie musi samodzielnie dobierać rozszerzeń.
  • Wygoda – Umowa zawierana jest przez pośrednika, którym jest pracodawca, a składka odprowadzana jest z wynagrodzenia, przez co nie trzeba pamiętać o terminach.

Dlaczego ubezpieczenie pracowników jest ważne?

Podsumowując, ubezpieczenia pracowników stanowią istotny element ochrony działalności firmy. Choć zakup polisy grupowej dla pracowników ma swoje wady i zalety, warto zadbać o odpowiednie polisy grupowe, a także o ubezpieczenie odpowiedzialności za działania pracowników, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie te rozwiązania pomogą zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko strat dla firmy.