Czy rozważałeś kiedyś opcję ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy? To świadczenie, które staje się coraz powszechniejsze jako element pakietu świadczeń pracowniczych. Jednak czy warto się na niego zdecydować? W naszym artykule omawiamy definicję ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy, jego zakres, czy jest ono obowiązkowe oraz jakie korzyści przynosi w sytuacjach takich jak narodziny dziecka, wypadek czy czasowa niezdolność do pracy. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu bliżej i zbadajmy jego zalety.

Grupowa polisa na życie cieszy się ogromną popularnością w miejscu pracy. Stanowi integralną część tzw. pakietu socjalnego, obok takich świadczeń jak abonament na siłownię czy dopłata do firmowych posiłków. W niektórych przedsiębiorstwach polisa grupowa może być nawet udostępniana bez dodatkowych opłat, a tam, gdzie wymagane jest płacenie składek, miesięczny koszt zazwyczaj nie przekracza 50 złotych. Czy zatem warto skorzystać z tej oferty?

Linfi znak

Skorzystaj z pomocy specjalisty i uzyskaj:

 • całkowicie darmową konsultację
 • najkorzystniejszą ofertę za najniższą możliwą cenę
 • proste i zrozumiałe objaśnienie szczegółów oferty

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Grupowe ubezpieczenia w miejscu pracy mogą obejmować różne rodzaje ochrony, ale najczęściej są to grupowe ubezpieczenia zdrowotne oraz grupowe ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie zdrowotne, znane również jako prywatna opieka medyczna, obejmuje koszty leczenia i opieki medycznej, takie jak wizyty u lekarza, hospitalizacja, procedury medyczne, leki i inne świadczenia zdrowotne. Z kolei ubezpieczenie na życie w podstawowym zakresie zapewnia wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Wśród popularnych grupowych ubezpieczeń można wyróżnić także ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, które zapewnia ochronę finansową w sytuacji, gdy ubezpieczony traci zdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku. Niezwykle przydatnym, a często nawet niezbędnym w niektórych zawodach, jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich wynikającymi z działalności zawodowej ubezpieczonego.

Co w praktyce obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Taki rodzaj ubezpieczenia skierowany jest do grupy osób, np. pracowników jednej firmy, czy klientów danej sieci komórkowej. Z uwagi na inkluzywność takiej oferty, ubezpieczyciel musi uwzględnić potrzeby różnych grup wiekowych i różnych możliwości finansowych. Oznacza to, że w praktyce takie ubezpieczenie będzie przystępne cenowo, ale również jego zakres będzie dość podstawowy. Zakres ochrony w takim przypadku będzie obejmował:

 • śmierć ubezpieczonego; 
 • śmierć bliskiej osoby;
 • leczenie w szpitalu;
 • poważną chorobę;
 • nieprzewidziane wypadki. 

Kwota ubezpieczenie nie będzie wysoka, zazwyczaj wynosić będzie do 100 000 zł. Zazwyczaj ubezpieczyciel zaproponuje kilka wariantów cenowych, z różnym zakresem ochrony. 

Czym różni się polisa indywidualna od grupowej?

Indywidualna polisa:

 • cena – dolną granicą jest około 20 zł miesięcznie;
 • umowa – podpisywana jest na okres od roku do nawet 30 lat;
 • zakres – jest dowolnie ustalany;
 • dodatkowe osoby – ubezpieczony w ramach jednej polisy może ubezpieczyć nawet do 9 osób;
 • kwota odszkodowania – nawet do 2 000 000 zł;
 • dostępność – dla każdego.

Polisa grupowa:

 • cena – do około 50 zł miesięcznie;
 • umowa – podpisywana jest na czas pracy w danej firmie;
 • zakres – gotowy pakiet ryzyk;
 • dodatkowe osoby – możliwość ubezpieczenia współmałżonka lub dziecka;
 • kwota odszkodowania – do maksymalnie około 300 000 zł;
 • dostępność – dla pracowników danej firmy. 

Jak wykupić ubezpieczenie grupowe?

Polisę grupową najczęściej można nabyć w miejscu zatrudnienia. Pracodawca nawiązuje współpracę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym i proponuje swoim pracownikom konkretną ofertę. Taki produkt może być oferowany w kilku różnych wariantach cenowych.

Oprócz miejsca pracy, ubezpieczenie grupowe można również nabyć w salonie operatora sieci komórkowej lub w banku. Podczas odwiedzin przy przedłużaniu umowy abonamentu lub składaniu wniosku o kartę kredytową, może zostać nam przedstawiona oferta polisy grupowej. Zazwyczaj jest to produkt atrakcyjny cenowo, który może zostać doliczony do rachunku lub składka może być pobierana bezpośrednio z naszego rachunku bankowego.

Czy warto, jest skorzystać z ubezpieczenia grupowego?

Decyzja o skorzystaniu z ubezpieczenia grupowego powinna być podyktowana indywidualnymi oczekiwaniami i możliwościami danej osoby. Grupowe ubezpieczenie choćby w miejscu pracy zapewnia dodatkową ochronę w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak wypadek czy choroba. 

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia grupowego:

 • niewielkie koszty – często polisa grupowa jest tańsza od tej indywidualnej;
 • duża dostępność – oferta jest dostępna dla pracownika i wymaga od niego jedynie zapoznania się z warunkami, podpisania umowy i opłacenia składki;
 • szeroki zakres polisy – może pozwolić na dużą ilość świadczeń, np. na leczenie nowotworu;
 • niewielki nakład czasu i energii – brak konieczności poświęcania czasu na wybór odpowiedniej oferty;
 • ekstra ochrona – takie ubezpieczenie pozwala zapewnić dodatkową ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.