Linfi|

Co to jest zdolność kredytowa i od czego zależy?

czym jest zdolność kredytowa

Uzyskanie kredytu hipotecznego, gotówkowego czy innego rodzaju zobowiązania finansowego zależy od zdolności kredytowej. Z tego powodu ma ona rzeczywisty wpływ na nasze życie, decydując o możliwości realizacji planów i marzeń. Podnoszenie zdolności kredytowej może być wyzwaniem, jednak nie jest niemożliwe. Przeanalizujmy zatem, jak efektywnie zwiększyć zdolność kredytową i uzyskać potrzebne środki finansowe.

Zdolność kredytowa to ocena sytuacji finansowej kredytobiorcy w momencie składania wniosku o finansowanie. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, bazując na zdolności kredytowej, aby ocenić, czy kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać raty. Znalezienie skutecznych sposobów na poprawę zdolności kredytowej staje się zatem istotne w procesie uzyskiwania kredytu.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, wyjaśnijmy, czym jest zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa to ocena sytuacji finansowej kredytobiorcy w chwili składania wniosku o zobowiązanie finansowe. Bank przeprowadza analizę tej zdolności, aby upewnić się, że osoba ubiegająca się o kredyt będzie w stanie spłacić zobowiązanie wraz ze wszystkimi kosztami.

W skrócie, zdolność kredytowa potwierdza, czy kredytobiorca posiada środki wystarczające do terminowej spłaty comiesięcznych rat. Metody tej oceny mogą się różnić w zależności od banku oraz rodzaju zobowiązania, czy to niewielkiej pożyczki, czy kredytu hipotecznego.

Na zdolność kredytową wpływają:

 • Wysokość miesięcznych dochodów;
 • Źródła przychodów;
 • Regularność otrzymywania dochodów;
 • Wykonywany zawód;
 • Liczba osób zależnych od kredytobiorcy;
 • Wysokość bieżących zobowiązań finansowych.

Dlaczego banki obliczają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest obliczana w celu ustalenia maksymalnej kwoty kredytu oraz okresu kredytowania, na jakie klient banku może sobie pozwolić. Im lepsza jest Twoja zdolność do terminowej spłaty zobowiązań, tym bank może zaproponować Ci wyższe kwoty kredytowe.

Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy klient nie spełnia wymagań zdolności kredytowej w danym banku. Jeśli tak się stało i dotknęło to również Ciebie, nie zrażaj się i rozważ poszukiwania finansowania w innych instytucjach bankowych. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego.

Jak oceniania jest zdolność kredytowa?

Proces oceny zdolności kredytowej to złożony etap, który różni się w poszczególnych instytucjach. W każdym przypadku bank przeprowadza:

 • Analizę ilościową
 • Analizę jakościową

Sposób obliczania zdolności kredytowej jest dostosowany do rodzaju kredytu, o który klient wnioskuje. W przypadku długoterminowego i znacznego kredytu hipotecznego banki są zobowiązane do dokładnej i restrykcyjnej oceny możliwości terminowej spłaty rat nie tylko obecnie, lecz także w odległej przyszłości. Zdecydowanie łagodniejsze kryteria stosuje się w przypadku kart kredytowych, limitów w koncie czy kredytów ratalnych udzielanych na określony sprzęt RTV, AGD czy pojazdy.

Czym jest analiza ilościowa?

Analiza ilościowa jest bezpośrednio związana z sytuacją materialną wnioskującego. Takiej analizie podlega:

 • Źródło dochodów – Banki cenią sobie stabilne zatrudnienie u rzetelnych pracodawców, a najbardziej pożądane są umowy o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, prowadzone na podstawie księgi przychodów i rozchodów, są wysoko wartościowane. Umowy cywilnoprawne, ryczałt i dochody z danin państwowych są oceniane nieco mniej korzystnie przez instytucje bankowe. Warto pamiętać, że istnieje także długa lista dochodów, które nie są brane pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowej.
 • Staż pracy – Banki uznają, że miejsce pracy jest stabilne, gdy potencjalny kredytobiorca zajmuje je przez określony czas. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, najczęściej wymaganym minimalnym stażem jest 12 miesięcy. Minimalny czas pracy na umowę o pracę wynosi zazwyczaj 3 miesiące, natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej – 6 miesięcy. Banki również ściśle określają akceptowane warunki dotyczące czasu, jaki pozostał do zakończenia umowy.
 • Wysokość dochodów – Zasada jest taka, że im wyższe zarobki, tym wyższa zdolność kredytowa, co za tym idzie – większa szansa na uzyskanie zgody na finansowanie. Jednak warto mieć świadomość, że nie wszystkie dochody są uznawane przez bank w pełnej wysokości. Czasami stosowane są odpowiednie współczynniki do ich zmniejszenia, co ma miejsce na przykład w przypadku działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem.
 • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego – Ilość osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy ma znaczenie, podobnie jak wysokość comiesięcznych stałych opłat związanych z czynszami, opłatami eksploatacyjnymi czy abonamentami. Każda instytucja bankowa ustala z góry określoną kwotę, która stanowi koszt utrzymania jednej osoby w gospodarstwie domowym. Ta kwota, pomnożona przez liczbę domowników, wpływa przede wszystkim na ocenę dochodów gospodarstwa domowego podczas ustalania zdolności kredytowej.
 • Wysokość zobowiązań –  Mniejsze zadłużenie, to większa szansa na otrzymanie finansowania. Warto pamiętać, że wpływ ma także regularność i terminowość w spłacaniu zobowiązań.

Analiza jakościowa – co wchodzi w jej skład?

Podczas analizy jakościowej brane są pod uwagę czynniki takie jak:

 • Wiek – Wpływa na określenie maksymalnego okresu kredytowania;
 • Płeć – Jest to parametr ważny ze względu na emeryturę; 
 • Stan cywilny – Ten czynnik jest istotny do ustalenia, czy współmałżonek musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania;
 • Osoby na utrzymaniu;
 •  Wykształcenie;
 • Staż pracy;
 • Wykonywany zawód i zajmowane stanowisko – Wiele zawodów jest traktowanych inaczej, są nimi choćby zawody zaufania publicznego.;
 • Historia kredytowa – W tym kontekście dokonywana jest przede wszystkim analiza raportu BIK, a także informacji zawartych w innych powszechnie dostępnych oraz wewnętrznych bazach kredytowych banku; wygląd historii kredytowej nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość przyznanego zobowiązania, ale decyduje o tym, czy bank w ogóle wyda klientowi pozytywną decyzję kredytową; zazwyczaj nieakceptowane są znaczące opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przekraczające 30 dni.

Jak obliczyć przybliżoną zdolność kredytową?

Dostępne kalkulatory online umożliwiają przybliżone oszacowanie zdolności kredytowej. Warto jednak mieć na uwadze, że wyniki, jakie prezentują, mogą znacznie różnić się od tych, które ostatecznie ustalą analitycy bankowi.

Aby jak najdokładniej obliczyć swoją zdolność kredytową, zaleca się skorzystanie z pomocy ekspertów kredytowych, którzy są niezależnymi przedstawicielami wielu banków, lub poproszenie o wsparcie doradców kredytowych zatrudnionych przez konkretne instytucje finansowe. Ci specjaliści dysponują dedykowanymi i precyzyjnymi kalkulatorami zdolności kredytowej, dostosowanymi zarówno do kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych.

Warto pamiętać, że każdy bank podejmuje nieco inny sposób obliczania zdolności kredytowej. Dlatego, aby poznać pełne spektrum własnych możliwości, zaleca się dokładne obliczenie zdolności kredytowej dla każdej instytucji z osobna.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Przeprowadziłeś niezbędne obliczenia i stwierdziłeś, że Twoja zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, aby uzyskać zobowiązanie w pożądanej wysokości? Masz dwie opcje: możesz zrezygnować z realizacji planów, albo też podjąć wysiłek w celu poprawy swojej zdolności kredytowej.

Zdolność kredytową możesz poprawić dzięki:

 • Zwiększeniu miesięcznych dochodów – poprzez podjęcie dodatkowej pracy, zmianie obecnej, poproszeniu o podwyżkę, lub wnioskowanie w roku przyznawania premii czy bonusów;
 • Spłacie bieżących zobowiązań;
 • Rezygnacji z dodatkowych kosztów, np. kart kredytowych;
 • Wnioskowaniu o kredyt z inną osobą – jeśli samodzielnie nie udało Ci się uzyskać pozytywnej decyzji, przystąpienie do wniosku z osobą z dobrą zdolnością kredytową, może pomóc w uzyskaniu finansowania;
 • Samodzielnemu wnioskowaniu o kredyt – czasami zdarza się, że to współkredytobiorca osiąga dochody, które nie są akceptowane przez bank lub w ogóle nie pracuje, co sprawia, że zalicza się do osób w gospodarstwie domowym pozostających na naszym utrzymaniu. W takiej sytuacji warto rozważyć złożenie wniosku o kredyt samodzielnie, co pozwoli uzyskać korzystniejsze obliczenie zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – o czym należy pamiętać?

Najskuteczniejszym sposobem na wypracowanie odpowiedniej zdolności kredytowej jest systematyczna i punktualna spłata wszelkich zobowiązań finansowych, takich jak kredyty i pożyczki, oraz bieżąca kontrola własnej historii kredytowej. Warto również unikać nadmiernego zadłużenia i regularnie oszczędzać środki finansowe. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.