Linfi|

Czas oczekiwania na kredyt: Jak długo trwa decyzja kredytowa?

czas oczekiwania na kredyt

W dzisiejszych czasach wiele osób zwraca się do instytucji finansowych o udzielenie kredytu na różnorodne cele – od zakupu nieruchomości po finansowanie codziennych wydatków czy zakup samochodu. Jednakże, niezależnie od celu, każdy wnioskodawca staje przed zasadniczym pytaniem: ile trwa decyzja kredytowa? W tym artykule przyjrzymy się temu, jakie czynniki wpływają na czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Co to jest decyzja kredytowa? Jakie rodzaje możemy wyróżnić?

Decyzja kredytowa to odpowiedź banku na wniosek kredytowy klienta. Bank może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu w określonej kwocie i na ustalony czas lub może odrzucić wniosek, nie wyrażając zgody na udzielenie kredytu.

Decyzja negatywna – bank odmawia udzielenia kredytu, zwykle z powodu niedostatecznej zdolności kredytowej klienta, braku niezbędnych dokumentów, niezadowalającego zabezpieczenia lub nieodpowiedniego celu kredytowania.

Decyzja pozytywna – oznacza, że bank zatwierdza wniosek o kredyt i zobowiązuje się do udzielenia go pod warunkiem, że klient podpisze umowę w określonym czasie.

Decyzja warunkowa – bank zgadza się na udzielenie kredytu, jednak z dodatkowymi warunkami, takimi jak dostarczenie dokumentu potwierdzającego zablokowanie środków na koncie lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz banku. Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, może pojawić się konieczność dostarczenia aktu notarialnego, potwierdzającego zakup nieruchomości.

W przypadku kredytów hipotecznych oraz inwestycyjnych, bank może podjąć wstępną decyzję kredytową, w której ocenia on jedynie zdolność kredytową klienta, jednak nie zobowiązuje się jeszcze do udzielenia finansowania, zwykle z powodu braku wystarczających informacji, np. braku szczegółowych danych o nieruchomości. Ostateczna decyzja kredytowa jest podejmowana po uzupełnieniu ewentualnych braków przez klienta i ma charakter wiążący.

Ile się czeka na kredyt hipoteczny? Czas oczekiwania na decyzję kredytową

W przypadku kredytu hipotecznego, czas potrzebny na podjęcie ostatecznej decyzji przez banki jest uzależniony od wielu czynników i może być zróżnicowany. Zgodnie z przepisami, banki mają na to maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku przez klienta. Warto podkreślić, że kluczową rolę odgrywają tutaj kompletność i poprawność dokumentacji wnioskowej. W przypadku braku w dokumentach, proces może zostać wydłużony, ponieważ bank może zażądać uzupełnienia ich przez klienta. Czasami konieczna jest także dodatkowa wycenia nieruchomości. Przedłużenie czasu oczekiwania może być także spowodowane okresem zwiększonego zainteresowania, które są związane z promocyjnymi warunkami kredytowymi, jak na przykład kredyt z oprocentowaniem 2%.

Decyzja kredytowa – ile trwa przy kredycie gotówkowym?

Kredyt gotówkowy stanowi produkt bankowy o różnorodnych parametrach. Dlatego też trudno jednoznacznie określić czas oczekiwania na decyzję kredytową. Kluczowym czynnikiem wpływającym na długość procesu oceny ryzyka jest wysokość wnioskowanej kwoty finansowania. Banki mogą udzielać kredytów gotówkowych na mniejsze sumy nawet w kilka minut, szczególnie jeśli jesteś już klientem danej instytucji i składasz wniosek online, co umożliwia dostęp do wszystkich niezbędnych danych. Proces udzielania kredytów online zazwyczaj jest zautomatyzowany. Jeśli jednak kwota jest nieco wyższa, czas oczekiwania na decyzję kredytową z reguły nie przekracza 24 godzin. Zwykle jednak klient nie musi czekać dłużej niż kilka dni na finalną decyzję.

Decyzja wstępna i ostateczna – czym się różnią?

Decyzja kredytowa to komunikat przekazywany przez bank klientowi, określający, czy zostanie mu przyznany kredyt czy też nie. Banki mogą wydać decyzję:

  1. wstępną – która nie jest wiążąca i może ulec zmianie w trakcie weryfikowania wniosku;
  2. ostateczną – która jest wiążąca i stanowi podstawę do podpisania umowy kredytowej.

Pozytywna decyzja wstępna sugeruje, że istnieje duża szansa na otrzymanie kredytu i zazwyczaj jest wydawana w ciągu kilku dni, nie jest ona ostateczna. Ponieważ ta końcowa decyzja banku jest podejmowana dopiero po weryfikacji kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. To na jej podstawie określane są konkretne warunki kredytu, zgodnie z przepisami prawa i może być podstawą do podpisania umowy. 

Co wpływa na czas oczekiwania na decyzję kredytową? 

  1. Kompletność wniosku – jeśli brakuje jakichkolwiek dokumentów, bank może poprosić o ich uzupełnienie, co może opóźnić proces rozpatrywania wniosku.
  2. Kwestia operatu szacunkowego – jeśli bank korzysta z usług rzeczoznawcy, czas oczekiwania na decyzję może się wydłużyć. 
  3. Obciążenie banku liczbą wniosków – im więcej wniosków, tym dłużej trwa analiza.
  4. Ilość dokumentów dołączonych do wniosku – im większa ilość, tym dłużej trwa praca analityków.
  5. Sytuacja kredytowa wnioskodawcy – analiza jest szybsza, jeśli klient ma stabilne źródło dochodu, brak innych zobowiązań i pozytywną historię kredytową.
  6. Termin złożenia wniosku – wnioski mogą być dłużej rozpatrywane w okresach dużego banku, np. podczas świąt czy okresu wakacyjnego. 

Ile czeka się na kredyt hipoteczny?

Czas potrzebny na uruchomienie kredytu hipotecznego zależy od ustaleń umowy, w której określony jest termin wypłaty środków. Ponadto, banki zazwyczaj wymagają spełnienia pewnych warunków przez kredytobiorcę. Po spełnieniu wszystkich wymogów, bank może przystąpić do wypłaty środków. W przypadku zakupu mieszkania, pieniądze zazwyczaj są przekazywane bezpośrednio na konto sprzedającego, a termin wypłaty jest ustalany indywidualnie, na przykład w zależności od daty podpisania aktu notarialnego. Banki określają maksymalny termin na uruchomienie kredytu, który zwykle wynosi od 60 do maksymalnie 120 dni od daty wydania decyzji kredytowej.

Ile czasu ma bank na przelew kredytu hipotecznego w przypadku budowy domu?

W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu obowiązują nieco inne zasady. Zazwyczaj środki są wypłacane w transzach bezpośrednio na rachunek kredytobiorcy. Harmonogram wypłaty transz kredytu powinien być precyzyjnie określony w załączniku do umowy kredytowej, a bank zwykle dokonuje przelewu po otrzymaniu stosownej dyspozycji od kredytobiorcy.

W przypadku tego rodzaju kredytu hipotecznego, czas oczekiwania na wypłatę każdej transzy zależy również od warunków umowy i ewentualnej kontroli banku nad postępem budowy. Jeśli umowa przewiduje taką kontrolę, bank dokonuje przelewu kolejnej transzy dopiero po potwierdzeniu, że kolejny etap budowy domu został ukończony zgodnie z harmonogramem.

Marzysz o budowie domu, ale nie masz wystarczających środków na tak drogą i wymagającą inwestycję? Dobrym rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny na budowę domu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.