Linfi|

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

upadlość konsumencka

Gdy zadłużenie osiąga granice nie do przeskoczenia, dla wielu, ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się ostatnią deską ratunku. Jednak pojawia się pytanie: czy osoba, która ogłosiła bankructwo osobiste, może później ubiegać się o kolejny kredyt? Analiza tego zagadnienia pozwoli zrozumieć, czy kredyt po upadłości konsumenckiej jest możliwy i co stanie się z kredytem hipotecznym w chwili ogłoszenia bankructwa. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, zwana również bankructwem konsumenckim jest formalnym stanem, w którym osoba fizyczna traci zdolność do spłaty swojego zadłużenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Oznacza to, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych na czas. W rezultacie, po przejściu procesu sądowego, taka osoba nie podlega egzekucji komorniczej z powodu poprzednich długów, a po zakończeniu ustalonych przez sąd spłat, dłużnik może uwolnić się od swych dotychczasowych zobowiązań. Warto pamiętać, że sąd nie spłaca zobowiązań osoby zadłużonej „z własnej kieszeni”. Od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, majątkiem dłużnika zarządza syndyk. Ma on prawo do sprzedania domu, samochodu, wszystkich cennych rzeczy, aby pozyskać środki na spłatę długów. Osoba, która zdecyduje się na ogłoszenie bankructwa, de facto traci zdolność do uzyskania kredytu, ale może rozpocząć nowy rozdział bez długów.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Ogłaszając upadłość konsumencką, podlega się publicznemu ujawnieniu informacji, co wiąże się z ograniczeniem prywatności. Dane takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania zostaną udostępnione. Każda taka sytuacja jest rejestrowana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W rezultacie, każda osoba zainteresowana może sprawdzić, kto ogłosił bankructwo osobiste i kiedy to nastąpiło. Dodatkowo, również wierzyciele zostaną poinformowani o tym fakcie. Firmy prowadzące powszechne bazy dłużników, jak BIK i KRD, gromadzą informacje o upadłościach konsumenckich, z możliwością przechowywania ich nawet przez 10 lat od daty ogłoszenia.

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Zgłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza przyznanie się do braku zdolności do spłaty długów. Dla instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy pożyczkowe, jest to sygnał ostrzegawczy. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba ta może uwolnić się od wcześniejszych długów, ale praktycznie nie ma możliwości na zaciągnięcie nowych zobowiązań. Informacja o upadłości konsumenckiej zostanie zarejestrowana w bazach dłużników na okres od 5 do 10 lat, co znacznie ogranicza szanse na otrzymanie kredytu. Możliwość otrzymania kredytu pojawia się dopiero po upływie 5 lat od ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warto pracować nad poprawieniem zdolności kredytowej, poprzez stabilną pracę i dochody.

Największe trudności związane są z uzyskaniem kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości. Nawet po kilku latach od ogłoszenia upadłości konsumenckiej, posiadając solidne dochody, trudno otrzymać takie zobowiązanie. Warto wówczas skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, jednak szanse na kredyt hipoteczny są raczej nikłe.

Czasami firmy pożyczkowe udzielają pożyczek osobom, które ogłosiły upadłość konsumencką kilka lat wcześniej, ale takie oferty należą do wyjątków i zazwyczaj są bardzo drogie.

Jednakże, osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, ma prawo składać wniosek o kredyt w dowolnym banku. Jeśli ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową i pozytywną historię w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), może otrzymać pozytywną decyzję kredytową.  

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że majątek dłużnika jest poddany licytacji, a sam dłużnik musi przestrzegać ustalonego przez sąd planu spłaty dotychczasowych zobowiązań, które nie zostaną umorzone. Jeśli jedno z małżonków ogłosiło bankructwo osobiste, przy czym planowany kredyt gotówkowy lub hipoteczny ma być zaciągnięty przez oboje, a majątek małżonków stanowi wspólność majątkową, to upadłość ma znaczenie. Jednak w przypadku intercyzy, zajęcie majątku jednego z małżonków nie stanowi przeszkody dla drugiego małżonka w ubieganiu się o kredyt bankowy.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Podczas rozpatrywania wniosku dłużnika o upadłość konsumencką, sąd ustali skład oraz wartość jego majątku, a następnie zarządzi jego sprzedaż. W przypadku, gdy Twoje jedyne aktywo to mieszkanie na kredyt, zostanie ono sprzedane przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przekazane bankowi w celu spłaty kredytu hipotecznego. W rezultacie hipoteka zapisana w księdze wieczystej zostanie usunięta, a upadłość gwarantuje, że reszta zadłużenia w banku może zostać umorzona. Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży przewyższa długi kredytu mieszkaniowego, nadwyżka zostanie podzielona między innych wierzycieli.

Sytuacja staje się znacznie bardziej skomplikowana, jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość, a kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez drugiego z małżonków. Majątek wspólny wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej. W takim przypadku dojdzie do sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem.

Warto zauważyć, że licytacja domu lub mieszkania wiąże się z koniecznością opuszczenia nieruchomości przez dłużnika. Jednak prawo nakazuje syndykowi odliczyć kwotę z uzyskanych środków, która umożliwia dłużnikowi wynajem lokalu na okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka a kredyt gotówkowy

Procedura upadłościowa dotycząca kredytu gotówkowego przypomina tę stosowaną przy kredycie hipotecznym. Główna różnica polega na sposobie spłaty w trakcie upadłości. Kredyt ten jest regulowany zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat z majątku lub dochodów osoby zbankrutowanej. Jeśli środki będą wystarczające, kredyt zostanie w pełni spłacony. W przypadku braku wystarczającego majątku upadłego, pozostała część zadłużenia zostanie umorzona po ogłoszeniu upadłości lub po zakończeniu planu spłaty wierzycieli, jeśli dłużnik posiada majątek.

Zadbaj o swoją przyszłość finansową! Wypełnij nasz formularz i otrzymaj potrzebne wsparcie już dziś. Razem możemy osiągnąć Twoje cele i zrealizować marzenia.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.