Linfi|

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Co warto wiedzieć

wykreslenie hipoteki z ksiegi wieczystej

Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest to kwestia proceduralna, którą można przejść, mając odpowiednią wiedzę i dokumentację. W naszym przewodniku omówimy, jak wygląda proces wykreślenia hipoteki, kiedy można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić. Przedstawimy kluczowe informacje, którymi warto się kierować podczas tego procesu.

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej następuje po spłacie kredytu i rozliczeniu zobowiązań wobec wierzyciela. Jednakże, ten proces nie następuje automatycznie i leży w gestii właściciela nieruchomości, a nie banku, co wymaga dopełnienia kilku formalności.

Aby dokonać wykreślenia hipoteki, należy złożyć stosowny wniosek w sądzie rejonowym, który obsługuje daną księgę wieczystą. Wniosek musi być zaopatrzony o pisemne oświadczenie banku, znane jako kwit mazalny. Ten dokument stanowi dowód spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką oraz potwierdzenie zgody banku na wykreślenie hipoteki.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – kiedy można złożyć?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej staje się możliwe po uregulowaniu kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania, które stanowiło podstawę jej ustanowienia. Aby złożyć wniosek o usunięcie hipoteki, muszą być spełnione dwa główne warunki:

1)    Kredyt musi zostać całkowicie spłacony.

2)    Wierzyciel musi wyrazić zgodę na usunięcie wpisu z ksiąg wieczystych.

To prawo dotyczy zarówno hipoteki umownej, którą spotykamy w przypadku kredytów hipotecznych, jak i hipoteki przymusowej, stosowanej głównie przy egzekucji długów wobec państwa, na przykład zaległych podatków.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej?   

W przypadku wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości. Na początku jednak kredytobiorca musi otrzymać zgodę wierzyciela na usunięcie hipoteki, co odbywa się poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia. Następnie należy zwrócić się do banku z odpowiednim wnioskiem, a po uzyskaniu pisemnej zgody, dopełnić formalności w sądzie wieczystoksięgowym.

Zgoda od banku na wykreślenie hipoteki – czym jest kwit mazalny?

Przed przystąpieniem do procedury wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, niezbędne będzie uzyskanie kwitu mazalnego. To właśnie ten dokument stanowi zgodę banku na wykreślenie hipoteki. Wnioskując o kwit mazalny, należy podać szczegółowe informacje, takie jak: numer umowy kredytowej, powód złożenia wniosku (np. spłata całego kredytu hipotecznego), numer księgi wieczystej nieruchomości oraz adres, na który dokument ma być dostarczony.

Po otrzymaniu kwitu mazalnego warto dokładnie przeanalizować jego treść. Powinien on jednoznacznie potwierdzać zgodę na wykreślenie hipoteki oraz zawierać informacje dotyczące konkretnego kredytu hipotecznego, w tym daty podpisania umowy kredytowej. W niektórych bankach wydanie kwitu mazalnego jest bezpłatne, podczas gdy inni kredytodawcy mogą pobierać niewielką opłatę za ten dokument.

Dokument musi zawierać następujące informacje:

 • dane właściciela nieruchomości;
 • adres i numer księgi wieczystej;
 • informację o wygaśnięciu hipoteki;
 • kwotę wierzytelności;
 • rodzaj hipoteki;
 • oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej;
 • pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji, która go wystawiła.

Kwit mazalny powinien być wystawiony natychmiast po spłacie całego zobowiązania przez dłużnika. Banki zazwyczaj wysyłają go w okresie od kilku do kilkunastu dni od rozpatrzenia wniosku kredytobiorcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o wypis hipoteki?

Aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, należy udać się do sądu rejonowego do wydziału ksiąg wieczystych, który jest właściwy dla lokalizacji danej nieruchomości. Potrzebne będą dokumenty:

1) Zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, czyli kwit mazalny.

2) Wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki, znany jako KW-WPIS.

3) Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki umownej.

Wypis hipoteki z księgi wieczystej – jakie opłaty?

Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 zł. Można ją uiścić bezpośrednio w kasie sądu. Należy jednak pamiętać, że kasa w urzędzie jest otwarta tylko w określonych godzinach.

Wygodniejszym sposobem może być dokonanie standardowego przelewu bankowego. W tytule przelewu należy wpisać hasło „wykreślenie hipoteki” oraz numer księgi wieczystej.

Inną opcją jest skorzystanie z elektronicznego znaczka opłaty sądowej. Tę metodę można zrealizować w kasie sądu lub za pośrednictwem internetowych portali Ministerstwa Finansów. W takim przypadku dowód opłaty sądowej przybiera formę oznaczenia, które należy wydrukować i dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

KW-WPIS wykreślenie z hipoteki – wzór

 1. Aby złożyć wniosek o wykreślenie z hipoteki, należy wypełnić formularz KW-WPIS, który można pobrać na stronie internetowej www.gov.pl
 2. Po pobraniu formularza, należy go wydrukować i wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.
 3. Następnie trzeba wypełnić odpowiednie pola wniosku, a niewypełnione przekreślić.
 4. Formularz trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie złożony w sądzie wieczystoksięgowym, a drugi będzie potwierdzeniem złożenia wniosku.
 • Na pierwszej stronie, w części dotyczącej wskazania sądu i wydziału, do którego kierowany jest wniosek, należy wypełnić następujące sekcje:
 1. Sąd rejonowy – należy wpisać nazwę Sądu rejonowego, który prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy dla lokalizacji nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta.
 2. Wydział Ksiąg Wieczystych – należy wpisać numer Wydziału Ksiąg Wieczystych danego Sądu Rejonowego przy użyciu cyfr rzymskich.
 3. W sekcji dotyczącej numeru księgi wieczystej, na którą skierowany jest wniosek, należy wpisać numer księgi wieczystej nieruchomości.
 •  Na drugiej stronie należy zaznaczyć krzyżykiem pole oznaczone jako „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”

Treść żądania może brzmieć:

WNOSZĘ O WYKREŚLENIE HIPOTEKI UMOWNEJ DO KWOTY 100 000 (STO TYSIĘCY) ZŁ WPISANEJ NA RZECZ BANKU PEKAO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONEGO ZEZWOLENIA

Pozostałych pól na stronie nie wypełniamy, należy je przekreślić.

 • Na kolejnych stronach wypełniamy wszystkie dane osobowe, niepotrzebne przekreślamy.
 • W sekcji WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU wypełniamy:

OŚWIADCZENIE BANKU PEKAO S.A. Z DNIA 10/10/2022 ZAWIERA ZGODĘ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWAMI

DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SĄDOWEJ OD WNIOSKU O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Zobacz przykładowy, wypełniony wniosek, który znajduje się na stronie Sądu Rejonowego
https://sieradz.sr.gov.pl/przykladowe-wzory-wypelnionych-drukow,new,mg,294,297.html,261

Wypełnienie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może być zadaniem wymagającym, ale z odpowiednią wiedzą i starannością można je z powodzeniem zrealizować. Warto mieć świadomość, że dokładność i kompletność wniosku są kluczowe dla sprawnego procesu jego rozpatrzenia przed sąd.

Planujesz zakup nowego domu lub remont mieszkania? Potrzebujesz odpowiedniego finansowania, aby osiągnąć cel? Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytów hipotecznych i wybierz najbardziej opłacalną ofertę!

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.