Linfi|

Kredyt hipoteczny dla firm: klucz do rozwoju biznesu. Jak go uzyskać?

kredyt hipoteczny dla firm

Gdy marzenia o rozwoju biznesu wymagają solidnego wsparcia finansowego, kredyt hipoteczny dla firm staje się kluczowym narzędziem. Proces jego uzyskania może wydawać się skomplikowany i stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców, jednak w tym artykule znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby ubiegać się o ten rodzaj finansowania. Odkryj kroki niezbędne do skutecznego wnioskowania o kredyt hipoteczny, który może być znaczący dla rozwoju Twojego biznesu.

Kredyt hipoteczny przy własnej działalności gospodarczej – czy to w ogóle możliwe?

Banki, przy wydawaniu pozytywnej decyzji w sprawie kredytu hipotecznego, kładą nacisk na wysoką zdolność kredytową oraz korzystną historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Ich priorytetem jest zapewnienie, że wnioskodawcy posiadają stabilne źródło dochodów, odpowiedzialnie podchodzą do swoich zobowiązań finansowych i znajdują się w dobrej sytuacji majątkowej, która umożliwi im terminową spłatę rat kredytowych.

Dla banków, działalność gospodarcza stanowi ryzykowny sposób generowania dochodu, co skłania je do gruntownej analizy jej stabilności i bezpieczeństwa. W związku z tym wnioskodawcy są zobowiązani dostarczyć szereg dokumentów dochodowych, co przyczynia się do wydłużenia procesu kredytowego. Nie ma jednak zastrzeżeń, aby osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, mogły starać się o kredyt hipoteczny.

Najbardziej korzystną pozycję w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego zajmują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, zwłaszcza w renomowanych i dobrze prosperujących firmach. Banki jednak nie wykluczają osób zatrudnionych na innych warunkach ani osób prowadzących własną firmę. W przypadku tej ostatniej grupy konieczne jest jednak dostarczenie licznych dokumentów, potwierdzających stabilność i wysokość dochodu.

Nie czekaj dłużej! Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytów hipotecznych już teraz i odkryj, jak łatwo możesz zrealizować swoje finansowe cele.

Kredyt hipoteczny a własna firma – jakie warunki należy spełnić?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny prowadząc działalność gospodarczą, niezbędne jest spełnienie określonych kryteriów, które obejmują:

 1. Okres prowadzenia działalności gospodarczej – wymagane minimum 12 miesięcy, zalecane 18 lub nawet 24 miesiące. Im dłuższy staż, tym większa możliwość uzyskania kredytu.
 2. Odpowiednia zdolność kredytowa – bank bierze pod uwagę aktualną sytuację finansową przedsiębiorcy, płynność finansową oraz perspektywy utrzymania się na rynku. Analizowana jest również historia kredytowa oraz dokumentacja finansowa (przepływy pieniężne, przychody w różnych okresach roku, powody zmian w przychodach oraz terminy regulacji zobowiązań podatkowych i składek ZUS).
 3. Wkład własny – przedsiębiorca musi zgromadzić ustalony wkład własny, zwykle stanowiący co najmniej 20% wartości nieruchomości, co pozwoli częściowo sfinansować inwestycję.
 4. Odpowiednie zabezpieczenie spłaty zobowiązania – bank wymaga dodatkowych form zabezpieczeń, np. w postaci nieruchomości, ubezpieczenia lub weksla in blanco.
 5. Biznes plan dotyczący realizowanej inwestycji – bank oceni opłacalność inwestycji.
 6. Przygotowanie dokumentów wymaganych przez bank – obejmuje to dokumenty rejestracyjne, finansowe oraz związane z inwestycją i nieruchomością, na której ustanowiona będzie hipoteka.
 7. Brak nadmiernego zadłużenia – każde dodatkowe zobowiązanie (inne kredyty, pożyczki, karty kredytowe itp.) obniża zdolność kredytową wnioskodawcy.

Zdolność kredytowa na działalności gospodarczej – co bank bierze pod uwagę?

Zdolność kredytowa stanowi kluczowy wskaźnik oceny wiarygodności kredytowej klienta. Jest ona obliczana na podstawie szeregu czynników, które mają na celu prognozowanie regularności spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi opłatami związanymi z kredytem. Dla banku istotny jest nie tylko sam fakt spłacania kredytu, ale również jego terminowa spłata zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie kredytowej.

Metodyka oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy może różnić się w zależności od preferencji danego banku, rodzaju prowadzonej działalności oraz indywidualnej analizy finansowej kredytobiorcy. Podstawowe czynniki wpływające na zdolność kredytową przedsiębiorcy obejmują: wartość majątku, źródło finansowania działalności, strukturę kapitału, dochody i koszty związane z prowadzeniem firmy, poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Choć dochód firmy jest istotnym kryterium, równie ważna jest jego regularność. Banki wymagają licznych dokumentów potwierdzających dochody. W przypadku jednoosobowej działalności, uwzględnione są również inne zobowiązania kredytowe, koszty życia oraz wydatki związane z prowadzeniem firmy i utrzymaniem rodziny.

Zasady oceny zdolności kredytowej mogą się różnić w przypadku spółek, ponieważ kredyty i pożyczki zaciągnięte na firmę nie obciążają osobistej zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Dodatkowo, ocena ta jest skalowana proporcjonalnie do udziałów posiadanych w danej spółce.

Kredyt hipoteczny na firmę – lista dokumentów

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny dla własnej działalności, konieczne jest przedstawienie bankowi różnorodnych dokumentów. Ich zakres zależy głównie od sposobu rozliczenia i może różnić się między poszczególnymi instytucjami finansowymi.

Dokumenty finansowe:

Dla osób prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR):

 • Księgi rachunkowe (KPiR) za poprzedni i obecny rok;
 • Deklaracje podatkowe PIT-36/PIT-36L wraz z załącznikiem B za ostatnie 2 lata;
 • Ewidencję przychodów za bieżące miesiące roku;
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające dochody z ostatnich 2 lat.

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

 • Deklarację podatkową PIT-28 za poprzedni rok lub z ostatnich 2 lat;
 • Ewidencję przychodów za bieżące miesiące roku;
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające dochody z ostatnich 2 lat.

Przy karcie podatkowej:

 • Decyzję urzędu skarbowego, określającą wysokość podatku dochodowego;
 • Oświadczenie o dochodach do opodatkowania, uzyskanych w określonym okresie, np. w poprzednim roku.

Dodatkowo, zazwyczaj wymagane są wyciągi z rachunku bankowego oraz zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto, potrzebne są dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu, takie jak numer księgi wieczystej. Wszystkie te dokumenty należy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny, który należy wypełnić na oficjalnym formularzu bankowym.

Dokumenty rejestrowe firmy:

Dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

 • Dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Zaświadczenie o przydzieleniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • Zaświadczenie o uzyskaniu numeru identyfikacji REGON;
 • Jeśli nie ma separacji majątkowej – konieczna jest zgoda małżonka.

Dla spółki cywilnej, oprócz powyższych, wymagane są także:

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • Statut lub umowa spółki cywilnej.

Dla spółek działających na podstawie przepisów ustawy kodeksu handlowego:

 • Odpis z KRS;
 • Statut lub umowa spółki handlowej;
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP;
 • Uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań, które przekraczają zakres zwykłego zarządu.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak zwiększyć swoja zdolność kredytową, aby zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego? Oto kilka możliwości:

 • Konsolidacja prywatnych zobowiązań finansowych może pomóc w uporządkowaniu Twoich kredytów i poprawieniu wrażenia dla banku. Również terminowe spłacanie tych zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki czy karty kredytowe, ma korzystny wpływ na Twoją wiarygodność finansową.
 • Regularne i terminowe płatności, zwłaszcza do ZUS i US, są kluczowe dla budowania pozytywnej historii kredytowej.
 • Zmniejszenie kosztów firmy może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia podatkowego. Banki zwracają uwagę na wysokość podatków płaconych przez firmę, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na jej dochody, co jest istotne dla oceny zdolności kredytowej.
 • Dobrze opracowany i przekonujący biznesplan ułatwi bankowi zrozumienie potencjalnych zysków Twojej firmy. Solidny plan biznesowy może być kluczowy dla zwiększenia zaufania banku i poprawienia szansy na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny dla firmy może być kluczowym krokiem w rozwoju Twojego biznesu. Podjęcie tego wyzwania wymaga starannej analizy i przygotowania, jednak efekty mogą być znaczące dla dalszego rozwoju działalności. Pamiętaj, że solidna zdolność kredytowa oraz kompleksowa dokumentacja są bardzo ważne dla uzyskania pożądanej finansowej pomocy. Dążenie do spełnienia wymogów bankowych oraz staranne planowanie finansowe są fundamentami sukcesu w tym procesie.

Jeśli planujesz rozwój swojej firmy, masz dobrze opracowany biznesplan, a do zrealizowania celu brakuje Ci tylko środków, skorzystaj z naszego kalkulatora kredytów inwestycyjnych i sprawdź, która oferta będzie dla Ciebie najlepsza.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.