Linfi|

Windykacja: Co to takiego i jak działa? Wszystko, co musisz wiedzieć

windykacja

Zastanawiasz się, co kryje się za pojęciem windykacja? Czym dokładnie jest i jak działa ten proces? W tym artykule zgłębimy tę kwestię, rzucając światło na wszystkie istotne aspekty windykacji. Poznaj definicje oraz praktyczne wskazówki, które będą potrzebne, aby bliżej zapoznać się z tym pojęciem.

Windykacja – co to znaczy?

Windykacja to inaczej mówiąc, postępowanie windykacyjne, które dotyczy zaległości płatniczych. Proces ten inicjuje się, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania w ustalonym terminie i dodatkowo unika dokonania płatności. Windykacja obejmuje określone kroki prawne, których celem jest zmotywowanie zadłużonej osoby do uregulowania długu, który zaciągnęła.

W przypadku podmiotów gospodarczych najczęściej stosowana jest windykacja faktur za zakupiony towar lub usługę. Umożliwia to eliminację zatorów płatniczych, które mogą skutkować utratą płynności finansowej przedsiębiorstw. Wobec osób fizycznych prowadzona jest windykacja długów, związanych z niespłaconymi pożyczkami, kredytami czy też rachunkami.

Kim jest windykator? Czym zajmuje się firma windykacyjna?

Windykator, który działa w imieniu wierzyciela, jest osobą odpowiedzialną za proces windykacji. Jego celem jest rozwiązanie sprawy w sposób szybki i pokojowy, dostosowany do konkretnych okoliczności. W tym celu podejmuje odpowiednie działania windykacyjne, zmierzające do ustalenia dogodnego planu spłaty.

Ważne jest zrozumienie, że windykator nie posiada uprawnień komornika sądowego i nie może zajmować majątku dłużnika. Jego działania ograniczają się do przestrzegania przepisów i prowadzenia negocjacji, mających na celu uregulowanie długu lub osiągnięcie porozumienia między stronami, na przykład ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia.

Firma zajmująca się windykacją to instytucja, która na zlecenie wierzyciela odzyskuje zaległe płatności. Jej celem jest negocjowanie z dłużnikiem w celu uregulowania całości zadłużenia. Usługi te są szczególnie przydatne dla firm, które mają problem z opóźnionymi płatnościami.

Jakie są rodzaje windykacji?

Z uwagi na podejście do dłużnika, windykacja może przyjąć dwa różne podejścia:

 1. windykacja miękka: zwana także windykacją łagodną, to zestaw działań mających na celu odzyskanie należności w sposób delikatny. Zwykle obejmuje próby kontaktu z dłużnikiem telefonicznie lub poprzez wysłanie przypominających wiadomości SMS o potrzebie uregulowania długu;
 2. windykacja twarda: nazywana również windykacją zdecydowaną, następuje w przypadku braku skuteczności działań łagodnych. Zazwyczaj oznacza to, że dłużnik nie wskazuje chęci do rozwiązania sytuacji w drodze ugody lub nie posiada wystarczających środków finansowych na spłatę zadłużenia. W takim przypadku wierzyciel może zdecydować się na wpisanie dłużnika na listę dłużników oraz podjęcie działań sądowych.

Pod względem prawnym, windykację można podzielić na:

 1. windykację polubowną: opartą na negocjacjach i wysyłce wezwań do zapłaty przez specjalistyczne firmy windykacyjne;
 2. windykację sądową: rozpoczyna się po złożeniu wniosku o nakaz zapłaty w sądzie. Jej celem jest uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, który stanowi podstawę do rozpoczęcia windykacji komorniczej;
 3. windykację komorniczą: ostatnią fazę procesu windykacyjnego, prowadzoną przez komornika sądowego.

Jak wygląda windykacja? Proces krok po kroku

1. Procedura polubowna

Procedura polubowna to nieformalny proces kontaktów między wierzycielem a dłużnikiem, mający na celu przypomnienie o konieczności spłaty oraz ustalenie warunków uregulowania zadłużenia. Komunikacja może odbywać się drogą telefoniczną, za pomocą wiadomości tekstowych, e-mail itp. Strony mogą negocjować różne kwestie, takie jak umorzenie odsetek lub rozłożenie płatności na raty. W celu zachęcenia dłużnika do szybkiej spłaty, możliwe jest publiczne ujawnienie jego zadłużenia na giełdzie długów oraz wpisanie go do bazy nierzetelnych kontrahentów, prowadzonej przez BIG InfoMonitor.

2. Postępowanie sądowe

Jeśli próby odzyskania środków w drodze procedury polubownej nie powiodą się, konieczne staje się podjęcie bardziej formalnych kroków. Procedura sądowa zaczyna się od wniesienia pozwu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Następnie wierzyciel musi wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, co umożliwia rozpoczęcie egzekucji.

3. Egzekucja

Procedura egzekucyjna rozpoczyna się od wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel decyduje, z jakich części majątku dłużnika będzie próbował odzyskać zadłużenie drogą przymusową. Cały proces egzekucyjny jest prowadzony przez komornika.

Jak długo trwa proces windykacji?

Długość procesu windykacji może być determinowana przez różnorodne czynniki. W niektórych firmach, gdzie procesy windykacyjne nie zostały jeszcze zautomatyzowane, podejmowanie działań windykacyjnych stanowi czasochłonną część pracy pracowników. Jest to szczególnie widoczne w przedsiębiorstwach posiadających dużą liczbę klientów.

W takich firmach pracownicy manualnie analizują faktury i transakcje, aby zidentyfikować zaległe płatności. Następnie próbują ustalić, z kim warto się skontaktować w sprawie niespłaconych należności, podejmując próby komunikacji telefonicznej lub mailowej. Ponieważ informacje dotyczące tych działań są często rozproszone i przechowywane na komputerach różnych pracowników, trudno jest szybko uzyskać pełny obraz historii działań windykacyjnych dla poszczególnych klientów. Istnieje również ryzyko przeoczenia konieczności podjęcia kolejnych kroków. Manualny proces windykacji składa się więc z wielu powtarzalnych i czasochłonnych czynności.

W przeciwieństwie do tego, firmy, które wprowadziły automatyzację procesu windykacji, korzystają z systemów informatycznych, które w części wykonują czynności windykacyjne automatycznie. W rezultacie proces ten staje się bardziej efektywny, przebiega szybciej i wymaga mniejszego zaangażowania pracowników.

Prawa i obowiązki w procesie windykacji – co powinieneś wiedzieć?

Windykacja nie jest postępowaniem egzekucyjnym, w związku z tym ani dłużnik, ani specjalistyczna firma zajmująca się windykacją w jego imieniu, nie mogą:

 • zajmować mienia należącego do dłużnika;
 • sprzedawać elementów majątku dłużnika;
 • żądać przekazania wynagrodzenia od pracodawcy dłużnika;
 • domagać się ujawnienia majątku dłużnika;
 • prowadzić rozmów z osobami trzecimi na temat długu;
 • zakłócać porządku domowego dłużnika ani go zastraszać.

Natomiast prawa windykacji obejmują między innymi:

 • wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty;
 • poinformowanie dłużnika o konsekwencjach nieuregulowania długu w terminie, w tym o możliwości skierowania sprawy do sądy oraz wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego;
 • wniesienie pozwu przeciwko dłużnikowi do sądu;
 • prowadzenie mediacji w celu rozwiązania problemów związanych ze spłatą zadłużenia;
 • wpisanie dłużnika do rejestrów zadłużenia;
 • udostępnienie danych dłużnika przedsiębiorcy zajmującemu się skupem wierzytelności.

Windykacja to nie tylko proces odzyskiwania należności, ale także istotny element funkcjonowania firm i osób fizycznych. Poznanie zasad i procedur tego procesu może pomóc w zapobieganiu zaległościom finansowym oraz skuteczniejszym zarządzaniu środkami. Warto zdawać sobie sprawę z różnic między windykacją miękką a twardą, a także znać swoje prawa i obowiązki, zarówno jako wierzyciel, jak i dłużnik. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i uczciwe rozwiązanie problemów związanych z długami. Pamiętajmy również, że windykacja prowadzona z poszanowaniem przepisów i zasad etyki, może przyczynić się do budowania pozytywnych relacji między stronami oraz poprawy kondycji finansowej zarówno w skali indywidualnej, jak i biznesowej.

Potrzebujesz gotówki do spłaty swoich zobowiązań, ale nie wiesz ile będzie wynosić Twoja miesięczna rata? Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz ratę kredytu.

Rozważasz wzięcie kredytu lub pożyczki, ale nie wiesz, czy bank lub pożyczkodawca zaakceptuje Twój wniosek? Skorzystaj z naszego kalkulatora, aby sprawdzić swoją zdolność kredytową.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.