Linfi|

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu: Jakie warunki muszą być spełnione, aby odzyskać nadpłacone środki?

zwrot prowizji

Gdy decydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu, często towarzyszy temu nadzieja na odzyskanie części nadpłaconych środków w postaci prowizji i odsetek. Przy tym procesie, ważne będzie poznanie możliwości i zasad, które pomogą w zrozumieniu kluczowych kwestii podczas ubiegania się o zwrot prowizji. Jeśli zastanawiasz się, jak odzyskać nadpłacone pieniądze za kredyt konsumencki lub hipoteczny, szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule.

Zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu – czy to możliwe?

W 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił decyzję, zgodnie z którą:

Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.

Zatem, wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego jest możliwa i daje klientowi banku możliwość do żądania obniżki wszystkich kosztów poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania. Koszty te obejmują m.in. prowizję, która była wymagana w celu uzyskania kredytu. Pomimo sprzeciwu niektórych banków, TSUE potwierdził, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, konsument ma prawo oczekiwać od banku proporcjonalnego zwrotu wszystkich opłat i kosztów związanych z kredytem, obejmujących nie tylko odsetki, ale także prowizję i ubezpieczenie.

Jak odzyskać prowizję z banku? Warunki, które należy spełnić

Aby uzyskać zwrot prowizji bankowej, musisz spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest wcześniejsza spłata rat kredytowych. Jako konsument, masz prawo do dokonania takiej spłaty w dowolnym momencie. W takiej sytuacji bank lub inny podmiot finansowy powinien zwrócić część pobranej prowizji.

Warto jednak zauważyć, że zwrot prowizji nie dotyczy każdego rodzaju kredytu. Obejmuje on tylko kredyt konsumencki oraz hipoteczny. Ponadto, istotna jest data zawarcia umowy kredytowej: dla kredytów konsumenckich zawartych po 18.12.2011 r., dla kredytów hipotecznych zawartych po 22.07.2017 r. Dzieje się tak, ponieważ powyższe daty odpowiadają wejściu w życie dwóch odpowiednich ustaw o kredycie konsumenckim oraz o kredycie hipotecznym.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego  – zwrot prowizji

Według Rzecznika Finansowego w Polsce, bank powinien zwrócić prowizję w ciągu 14 dni od momentu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. Jeśli prowizja nie zostanie zwrócona w tym terminie, klient ma prawo domagać się zwrotu od banku.

W przypadku kredytów gotówkowych, zwrócenie prowizji zwykle następuje automatycznie, kilka dni po spłacie kredytu. Jeśli jednak tak się nie stanie, pierwszym krokiem do odzyskania prowizji jest złożenie odpowiedniego pisma do banku. Wniosek nie musi być szczegółowo uzasadniony, ale powinien zawierać dane osobowe klienta, informacje dotyczące spłaconego kredytu oraz preferowaną metodę rozliczenia. Można przesłać go pocztą na adres banku lub dostarczyć osobiście do oddziału.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – zwrot prowizji

W kontekście kredytów hipotecznych, według Ustawy o kredycie hipotecznym z 2017 roku, w przypadku spłaty całego kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie zawartej z bankiem, całkowity koszt zobowiązania ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty. 

Klient ma prawo do zwrotu prowizji za wcześniej spłacony kredyt. Niestety, banki niekiedy interpretują zapisy prawne dotyczące zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego na niekorzyść klienta.

Marzysz o zakupie nowego mieszkania? Planujesz budowę domu? Kredyt hipoteczny może być rozwiązaniem, które pomoże Ci osiągnąć cel. Skorzystaj z naszego kalkulatora, aby obliczyć ratę kredytu.

Co w przypadku, gdy spłacę wcześniej kredyt hipoteczny?

Banki nie są zbyt zadowolone z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Tracą wtedy część odsetek, które mogłyby być pobierane, gdyby kredytobiorca spłacał regularnie raty w ustalonych terminach. Z tego powodu w umowie kredytowej często znajduje się klauzula mówiąca o tym, że bankowi przysługuje rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed ustalonym terminem.

Zgodnie z przepisami:

  • rekompensata jest naliczana przez bank tylko w przypadku kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu, gdy spłata całego lub części kredytu następuje w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej;
  • nie może ona przekroczyć wysokości odsetek, które bank mógłby naliczyć od spłaconej części kredytu przez rok od daty faktycznej spłaty, nie może przekroczyć 3% kwoty spłacanej części kredytu hipotecznego;
  • rekompensata nie może być większa niż odsetki, które przypadłyby za pozostały okres umowy kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej, jeśli pozostało mniej niż 12 miesięcy do końca spłaty;
  • w przypadku kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu, rekompensata nie może przekroczyć kosztów bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu w danym okresie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – zwrot odsetek

Spłacając kredyt hipoteczny przed terminem, płacisz odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z pożyczonych środków. Zgodnie z prawem oraz decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019 roku, możesz również oczekiwać zwrotu innych kosztów związanych z kredytem, takich jak: odsetki, prowizje, podatki, marże, koszty dodatkowych usług, np. ubezpieczenia. Zwrotowi nie podlegają koszty notarialne i sądowe związane z ustanowieniem księgi wieczystej i hipoteki.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca?

Istnieje dodatkowa sprawa dotycząca opłacalności wcześniejszej spłaty kredytu. Chociaż może się wydawać, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie, z finansowego punktu widzenia wcześniejsza spłata części lub całości kredytu nie zawsze prowadzi do niższych kosztów.  Jeśli dokonasz nadpłaty, może to spowodować zmniejszenie raty lub skrócenie okresu kredytowania. Mniejsza rata oznacza niższe odsetki, a krótszy okres kredytowania zmniejsza również koszty. 

Jednak warto pamiętać, że jeśli zostanie doliczona prowizja za wcześniejszą spłatę, konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy nie przewyższa ona oszczędności uzyskanych dzięki zmniejszeniu rat lub całkowitej spłacie należności.

Reklamacja do banku w sprawie zwrotu prowizji

Opłata za udzielenie kredytu stanowi istotny element wydatków dla klienta. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, przysługuje Ci prawo do częściowego zwrotu prowizji. W takiej sytuacji, wystarczy złożyć wniosek o zwrot prowizji, który często dostępny jest na stronie internetowej banku. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek, konieczne może być złożenie skargi do banku.

Co w przypadku, gdy bank odrzucił mój wniosek?

Warto zaznaczyć, że otrzymanie negatywnej decyzji od banku nie oznacza końca sprawy. Istnieje kilka alternatywnych ścieżek postępowania. Jedną z nich jest złożenie odwołania od decyzji banku, co wymaga napisania pisma do samego banku. Możesz również skierować sprawę do Rzecznika Klienta. Inną opcją jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego, który może wesprzeć klienta zarówno w procesie sądowym, jak i przeprowadzić mediację w celu rozwiązania sporu pozasądowego.

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Składając wniosek, warto powołać się na wyrok TSUE C-383/18 oraz na art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. W treści wniosku powinny znaleźć się: dane osobowe i kontaktowe, nazwa i adres banku, do którego kierowany jest wniosek, szczegóły umowy kredytowej: numer umowy, data zawarcia, preferowana forma zwrotu prowizji, numer konta bankowego, na który ma być zwrócona prowizja, termin, w jakim oczekujesz zwrotu prowizji.

Wnioskując o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, kluczowe jest zrozumienie warunków oraz procedur związanych z tym procesem. Pomimo że formalności mogą wydawać się skomplikowane, warto pamiętać, że przysługuje nam prawo do odzyskania nadpłaconych środków. Ważne jest świadome korzystanie z tych uprawnień oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu osiągnięcia rozwiązania. Zachęcamy klientów, którzy są w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu, do skontaktowania się z bankiem i podjęcia próby odzyskania pieniędzy.

Szukasz odpowiedniego finansowania, aby odświeżyć swoje mieszkanie? Jeśli zastanawiasz się nad kredytem na remont, przeczytaj nasz artykuł.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.