Linfi|

Wiarygodność kredytowa – czym jest i co na nią wpływa?

wiarygodność kredytowa

Wiarygodność kredytowa stanowi istotny czynnik wpływający na naszą sytuację finansową. To na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu nam kredytu lub pożyczki. Warto więc zrozumieć, czym dokładnie jest wiarygodność kredytowa i jakie kroki podjąć, aby zwiększyć szanse na uzyskanie zobowiązania.

Pojęcie wiarygodności kredytowej często pojawia się w kontekście osób ubiegających się o zobowiązania bankowe. Stanowi ono, obok zdolności kredytowej, kluczowy element wpływający na decyzję o przyznaniu finansowania. Warto jednak mieć na uwadze, że o wiarygodność kredytową powinny dbać także osoby, które obecnie nie potrzebują kredytu, gdyż sytuacja taka może się zmienić w przyszłości. Zaniedbanie w tym obszarze może utrudnić uzyskanie pożyczki lub skutkować mniej korzystną ofertą bankową.

Co oznacza pojęcie wiarygodności kredytowej?

W najprostszym ujęciu wiarygodność kredytowa stanowi o naszej terminowości oraz podejściu do spłaty zaciągniętych zobowiązań. To właśnie na podstawie tych elementów banki dokonują oceny naszej rzetelności płatniczej, co umożliwia im podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Analiza historii kredytowej, uwzględniająca zarówno spłacone, jak i obecnie regulowane zobowiązania, pozwala instytucjom finansowym przewidzieć, w jaki sposób podejdziemy do spłaty ewentualnego kolejnego zobowiązania.

Wyraźne i powtarzające się opóźnienia w regulowaniu dotychczasowych zobowiązań negatywnie wpływają na naszą reputację. W rezultacie bank może odrzucić nasz wniosek, narzucić surowsze warunki finansowania lub domagać się dodatkowych zabezpieczeń, na przykład poręczenia osoby posiadającej zdolność kredytową.

Podczas analizy wiarygodności kredytowej, banki korzystają z różnych źródeł, w tym informacji zgromadzonych w rejestrach Biura Informacji Kredytowej. Przed złożeniem wniosku warto samodzielnie zweryfikować swoją historię kredytową, zamawiając raport BIK.

Decydującą rolę odgrywa tutaj tzw. rating lub scoring kredytowy. W skrócie los naszego wniosku zależy od liczby punktów, jakie zdobyliśmy poprzez rzetelne regulowanie zaciągniętych zobowiązań lub utratę punktów w wyniku opóźnień w spłatach. Bank bierze pod uwagę nie tylko kredyty z comiesięcznymi ratami, ale także zobowiązania o charakterze limitowym, takie jak debet na rachunku, kredyt odnawialny czy zadłużenie na karcie kredytowej.

Co wpływa na naszą wiarygodność kredytową?

Do oceny wiarygodności kredytowej brane będą pod uwagę aspekty takie jak:

  • Historia kredytowa – dotyczy wszelkich zobowiązań, aktywnych i spłaconych, ale także kart kredytowych i limitów;
  • Dotychczasowa współpraca z daną placówką finansową;
  • Czynniki wpływające na zdolność kredytową, jak wiek czy wykształcenie kredytobiorcy. 

Jak efektywnie kształtować wiarygodność kredytową?

Pamiętaj o pilnowaniu terminów spłat wszystkich zobowiązań finansowych. Oprócz kredytów i pożyczek ważne są także terminowe opłaty za abonamenty, media czy czynsz.

Jeśli jeszcze nie posiadasz na swoim koncie kredytów i pożyczek, rozważ możliwość zaciągnięcia kredytu na niewielką kwotę, na przykład na zakup czajnika elektrycznego na raty, i staraj się go spłacić terminowo. Możesz skorzystać z usługi płatności odroczonych, które również są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Brak doświadczenia kredytowego może być negatywnym czynnikiem wpływającym na Twoją wiarygodność kredytową.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt unikaj składania wniosków o inne kredyty. Wiele odrzuconych wniosków w ciągu roku może sprawić, że w oczach banku zostaniesz postrzeżony jako bardziej ryzykowny klient, co może być niekorzystne dla Twojej wiarygodności kredytowej.

Korzystaj z kart kredytowych oraz kredytów konsumenckich z umiarem. Ogranicz limit na karcie kredytowej, a jednocześnie staraj się rzadko i odpowiedzialnie z nich korzystać. Zachowanie umiaru w korzystaniu z tego typu rozwiązań może pozytywnie wpłynąć na Twoją wiarygodność kredytową.

Sprawdź swoją wiarygodność kredytową 

Warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje platforma internetowa Biura Informacji Kredytowej. Pobierając raport BIK, możemy błyskawicznie zweryfikować naszą historię kredytową oraz status bieżących i wcześniej spłaconych zobowiązań. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani na ewentualne pytania ze strony banku dotyczące potencjalnych opóźnień w spłacie zadłużenia. Ponadto, warto sprawdzić, czy instytucje finansowe prawidłowo przekazują informacje do BIK – tak, jak wszędzie, i tutaj pomyłki zdarzają się, wpływając negatywnie na naszą zdolność kredytową.

Jakie informacje znajdują się w raporcie BIK?

Raport BIK to źródło wielu cennych danych, które umożliwiają zweryfikowanie własnej sytuacji płatniczej oraz podjęcie odpowiednich kroków, gdy nasza wiarygodność kredytowa wymaga poprawy. W raporcie BIK znajdziemy:

  • Historię zobowiązań kredytowych zarejestrowanych przez BIK; 
  • Historię zobowiązań finansowych zarejestrowanych także w BIG InfoMonitor;
  • Scoring BIK – im wyższa ocena, tym lepiej;
  • Listę czynników mających wpływ na nasz scoring;
  • Przelicznik sytuacji płatniczej, pozwalający ocenić, czy nie mamy problemów ze spłatą zobowiązań. 

Jakie czynniki wpływają na wiarygodność kredytową?

Ostateczną ocenę naszej wiarygodności kredytowej kształtuje szereg elementów, zależnych od polityki konkretnego banku, w którym składamy wniosek o kredyt. Wpływ mają również rodzaj zobowiązania i jego kwota. Przyjmuje się, że im wyższa suma kredytu, tym bardziej szczegółowa weryfikacja ze strony instytucji finansowej.

Kluczowym elementem jest nasza dotychczasowa historia kredytowa. Terminowo spłacane kredyty i pożyczki, odnotowane w rejestrach BIK, działają na naszą korzyść. Natomiast nieregularna spłata zobowiązań i poważne opóźnienia w regulowaniu zadłużenia mogą zwiększyć ryzyko związane z udzieleniem kolejnego kredytu. Istotne jest również utrzymanie się w ramach limitów kart kredytowych i debetów na rachunkach bankowych.

Wpływ na wiarygodność kredytową ma również nasza dotychczasowa współpraca z instytucją finansową. Bezbłędna relacja, umiejętne korzystanie z różnorodnych produktów i usług banku mogą zwiększyć szansę na traktowanie nas jako godnych zaufania partnerów. Może to znaleźć odzwierciedlenie w bardziej atrakcyjnej ofercie lub uproszczonych procedurach kredytowych.

To, co może zdziwić, to brak historii kredytowej w BIK może negatywnie wpłynąć na naszą wiarygodność. Jeśli nie mieliśmy wcześniej żadnych zobowiązań kredytowych, bank nie ma danych do oceny naszej terminowości w regulowaniu zobowiązań, co może zostać potraktowane jako dodatkowe ryzyko. W trakcie oceny wiarygodności bank może również brać pod uwagę czynniki takie jak źródło dochodu, wiek czy wykształcenie.

Jak efektywnie odbudować wiarygodność kredytową?

Budując wiarygodność kredytową, najlepiej jest unikać problemów finansowych, ale czasem można napotkać trudności. W takich sytuacjach warto poinformować wierzycieli i negocjować warunki spłaty, minimalizując negatywne wpisy w historii kredytowej.

Odzyskiwanie wiarygodności wymaga terminowej spłaty bieżących zobowiązań i redukcji zadłużenia. Informowanie wierzycieli o trudnościach finansowych umożliwia utrzymanie pozytywnych relacji. Zaciąganie nowych zobowiązań i systematyczna spłata zgodnie z harmonogramem pomaga stopniowo odbudowywać wiarygodność kredytową.

Różnice między zdolnością kredytową a wiarygodnością

Wiarygodność kredytowa i zdolność kredytowa to dwie różne kwestie. Zdolność kredytowa ocenia, czy jesteśmy w stanie zaciągnąć kredyt, analizując nasze dochody i źródła przychodów. Wymagane dokumenty to m.in. zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z konta, deklaracja podatkowa oraz informacje o rentach czy emeryturze. Dochody są pomniejszane o koszty utrzymania, a bank bierze pod uwagę obecne kredyty i pożyczki. Wiarygodność kredytowa natomiast pozwala bankowi ocenić, jak terminowo spłacamy zobowiązania i jak współpracujemy z instytucjami finansowymi. Terminowa spłata jest kluczowa, ponieważ banki korzystają z tego aspektu do trafniejszej oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Dlatego zarówno zdolność, jak i wiarygodność kredytowa są ważne podczas składania wniosku kredytowego.

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.